Det var i juni förra året som Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) beslutade att återkalla läkarens legitimation. Bakgrunden är att läkaren dömts för tre fall av misshandel av sin dåvarande hustru samt för grov vårdslöshet i trafik.

HSAN:s beslut överklagades dock till förvaltningsrätten. Läkaren har bland annat framfört att brotten begicks när han befann sig i en livskris i samband med en skilsmässa från sin före detta fru och att han befann sig under stor psykisk belastning, både privat och på arbetet.

Läkaren pekar också på att situationen är helt annorlunda nu och att han i dag lever ett harmoniskt liv och har en bra relation till sin före detta fru.

Förvaltningsrätten går nu på läkarens linje och upphäver HSAN:s beslut att återkalla legitimationen.

Förvaltningsrätten konstaterar förvisso att de aktuella brotten utgör grund för att frånta läkaren legitimationen men att det finns särskilda skäl att avstå från det i det här fallet, bland annat att de omständigheter som ledde till läkarens psykiska mående inte kvarstår i dag.

Rätten var dock oenig. Förvaltningsrättsfiskalen och en nämndeman är skiljaktiga. De anser inte att det finns några särskilda skäl för att riva upp beslutet att frånta läkaren legitimationen och att överklagandet ska avslås.

Ärendet med den misshandelsdömda läkaren har tidigare uppmärksammats eftersom Läkarförbundet stämde läkarens arbetsgivare Region Skåne i Arbetsdomstolen.

Regionen avskedade läkaren efter domen, men Läkarförbundet menade att arbetsgivaren brutit med den så kallade tvåmånadersregeln som säger att arbetsgivaren måste agera inom två månader efter att man fått vetskap om en händelse som ligger till grund för avsked. Förbundet ansåg därför att Arbetsdomstolen skulle förklara avskedandet ogiltigt.

I september förra året nådde parterna en förlikning och därmed drog Läkarförbundet tillbaka sin stämningsansökan.

Läs också:

Läkarförbundet drar tillbaka stämningsansökan mot Region Skåne

Läkarförbundet: Fel att avskeda misshandelsdömd läkare