Den 1 januari blev Mikael Ohrling direktör för all egenägd vård i Region Stockholm. Foto: Joakim Andersson

För att klara utmaningarna när pandemin slog till stod det snabbt klart att sjukvårdens olika delar och aktörer både behövde försöka samarbeta och samordna sig på nya sätt.

– Under pandemin har vi verkligen arbetat tajt axel mot axel i den egenägda produktionen, men också med våra andra utförarkollegor, säger Mikael Ohrling.

Som direktör för den regiondrivna närsjukvården (SLSO) blev han i hög grad delaktig i samordningsarbetet under pandemin, inte minst vad gäller närsjukvårdens aktörer men också mellan närsjukvården och sjukhusen.

Nu är tanken att det arbetet och lärdomarna från pandemin ska tas vidare i en mer strukturerad form. Från och med årsskiftet är Mikael Ohrling direktör för all egenägd vård i regionen. Upplägget ska testas under nästa år och under den tiden är Mikael Ohrling tjänstledig från SLSO.

I det nya uppdraget ingår att stärka samordningen av sjukvården i regionen och att hitta sätt att bättre använda de tillgängliga resurserna, exempelvis på sjukhusen.

En stor fråga handlar om utmaningarna med den uppskjutna vården och att korta de köer som pandemin medfört.

– Vi är naturligtvis jättemåna om att se till att vi utnyttjar hela produktionssystemets resurser på bästa sätt. Det handlar om att skapa en överblickbarhet, för det är väldigt lätt att man ser sitt pensum. Men tillsammans behöver vi se helheten för att hjälpas åt.

Mikael Ohrling fortsätter:

– Väldigt konkret handlar det om att se om det finns kapacitet på det ena stället för det här som vi inte riktigt hinner med på det andra stället, och hur man kan hjälpas åt. En gemensam produktionsplanering kan man säga.

En förhoppning är att man ska kunna bli mer proaktiv när det gäller att se, planera och utnyttja tillgänglig vårdkapacitet i regionen. Samtidigt framhåller Mikael Ohrling att det inte bara handlar om att administrera väntelistor. Det är också viktigt att inte tappa det patientnära perspektivet.

– Det handlar faktiskt också väldigt mycket om ett vardagsnära arbete, för de som en gång i tiden har träffat patienten och tillsammans med patienten beslutat om en åtgärd känner ju patienten bäst. Man behöver hitta mer sammanhållna former på övergripande nivå, men tyngdpunkten måste vara där patienten finns och där man kan förvänta sig effekt.

Har ni något konkret mål för det här med att korta köer, exempelvis att ni under nästa år ska ni vara nere på 2019 års nivåer när det gäller antal väntande patienter inom vissa områden?

– Jag kan inte svara på det just nu. Då får man gå ner och titta i avtalen för de olika verksamheterna. Just nu har man ju kunnat jobba för högtryck för att få bort väntelistorna, men nu ser vi att pandemin återigen börjar ta lite mer fart. Det är svårt att säga hur man kan sätta mål.

Tanken är att Mikael Ohrling också ska arbeta med frågor som rör ny teknik och med digitalisering i vården. Han pekar på att pandemin medfört vissa lärdomar även på det området.

– Vi har lärt oss kraften i digitala medborgar- och patienttjänster. Vi på SLSO har utvecklat tjänsten Alltid öppet som vi snabbt kunde återanvända. Den är ganska yxig om man får säga så, men med dess hjälp har vi ändå kunnat hålla ihop vaccinationsbokningen på ett sätt som jag vet att man haft lite utmaningar med i andra regioner. Det är något vi vill försöka utveckla.

Mikael Ohrling tror också att primärvården och sjukhusen skulle kunna närma sig varandra med hjälp av ny teknik.

– Digitaliseringen kan hjälpa till med att få mer konsultation i patientmötet. Om du kommer till mig på vårdcentralen och jag kanske sitter och funderar på de här hudutslagen. Att då direkt kunna få stöd av en hudläkare är sådana funktioner jag tror det finns världens möjligheter att utveckla.

Kompetensförsörjningen inom sjukvården är en annan nyckelfråga, menar Mikael Ohrling.

Hur ska du jobba med den frågan utifrån din roll?

– Det är en jättefråga men det handlar väldigt mycket om att identifiera möjligheter, till exempel att samarbeta med våra högskolor och universitet om att vidareutbilda folk med förmåner från regionen etcetera. Det är ju inte en persons jobb det är hela systemets. Vi vill ju alla att fler ska välja vårdyrken.

Mikael Ohrling

Ålder: 61 år

Familj: Fru, sex barn, tre barnbarn (ett fjärde på väg) och pudeln Frasse.

Bor: Stocksund

Medicinsk specialitet: Allmänmedicin och internmedicin.

Träffade patient senast: »Precis när pandemin bröt ut. Då var jag doktor i vår husläkarmottagning online«.