Lagrådsremissen innehåller bland annat förslag om att skapa ett tydligt lagstöd för att medicinska insatser före döden, så kallad organbevarande behandling, ska få ges till en möjlig donator.

Dessutom föreslås att det så kallade anhörigvetot slopas.

– Antalet organdonationer har ökat över tid i Sverige, men det är fortfarande många som väntar på att få ett nytt organ. Förslagen i lagrådsremissen förbättrar förutsättningarna för att kunna öka antalet organdonationer och på så sätt rädda fler liv, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Regeringen har tidigare lagt fram en proposition om nya regler för organdonation, men i april förra året drogs förslaget tillbaka.

Anledningen var att det kommit synpunkter gällande den del som berör frågan om intubering och respiratorvård när sådana åtgärder sätts in enbart i organbevarande syfte.

I den utredning som låg till grund för den ursprungliga propositionen gjordes bedömningen att detta som regel inte var lämpligt eftersom man ansåg det som ett mer omfattande integritetsintrång.

I det nya förslaget, som nu alltså skickats till Lagrådet, har regeringen ändrat sina skrivningar och förtydligat att intubering och respiratorvård som initieras enbart i organbevarande syfte i regel inte kan bedömas medföra mer än ringa skada.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Lagrådsremissen finns att ta del av på regeringens webbplats.

Läs mer:

Regeringen lägger fram omarbetat förslag om organdonation

Regeringen drar tillbaka lagförslag om organdonation