Anna Nilsson, specialist i barnmedicin och barnonkologi. Foto: Rickard Kilström

Anna Nilsson, specialist i barnmedicin och barnonkologi, är lektor i pediatrik med inriktning på barnonkologi och avdelningschef för barnonkologiska forskningsenheten vid institutionen för kvinnor och barns hälsa på Karolinska institutet.

Hon är även överläkare och medicinskt ansvarig för den kliniska prövningsenheten Hope på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, där barn med svårbehandlad cancer kan få tillgång till nya, ännu experimentella läkemedel inom ramen för kliniska studier i tidig fas.

Tidigare har hon även ägnat sig åt akutpediatrik och infektionspediatrik, och nu blir hon alltså också medicinsk redaktör på Läkartidningen, med ansvar för området pediatrik.

– Jag kommer att vara med och bedöma de artiklar som handlar om olika aspekter av barnhälsa och barnsjukvård som kommer in till Läkartidningen, för att se om artikeln kan vara av intresse för läsarna och samtidigt också göra en bedömning av om kvaliteten på texten är i den nivå som Läkartidningens läsare förväntar sig, säger Anna Nilsson.

I hennes tjänst ryms forskning på halvtid och hennes forskningsområde handlar om infektioner och hur immunförsvaret påverkas av cytostatika när man är barn – alltså infektion och immunologi hos barn med cancer.

Hon ser fram emot uppdraget som medicinsk redaktör på Läkartidningen.

– Jag känner mig förstås oerhört hedrad av att bli tillfrågad och jag tycker ju också att det är jätteroligt att få en inblick i hur Läkartidningen fungerar och vilka nya människor man når. Jag känner mig lite lyckligt lottad, säger Anna Nilsson.

Det som lockar särskilt mycket är att Läkartidningen når så många läkare i Sverige, inom så många olika specialiteter.

– Annars är det ofta så att man läser väldigt nischade tidskrifter. Men Läkartidningen bläddrar alla läkare i.