I Blekinge har kapaciteten för testning och smittspårning gått i taket, enligt smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

– När smittspridningen är så stor som den är nu har testning och smittspårning väldigt liten betydelse, säger han.

– Vi testar och smittspårar så mycket vi kan, men vi inser ju samtidigt att vi bara ser en bråkdel av alla fall. Vi har ju ett jättestort mörkertal i samhället.

Med anledning av omikron och att spridningen av coronaviruset skjutit i höjden på sista tiden, gick Folkhälsomyndigheten på torsdagen ut med ett stöd vid eventuell prioritering av testning och smittspårning.

De som ska prioriteras är:

  1. Personer med medicinsk indikation där läkare bedömer att diagnos har betydelse för fortsatt patienthandläggning.
  2. Personal och brukare inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg.

Kan regionerna i princip sluta testa den breda allmänheten nu?

– Nej, det gör vi ju inte. Vi testar så mycket vi har kapacitet för, säger Bengt Wittesjö.

– Och det är klart att det har ju ett mervärde för patienten att veta om man har covid-19 eller något annat.

När det gäller smittspårning ringde Region Blekinge alla som testats positivt fram till för ett par dagar sedan. Men det fick man ge upp, berättar han.

Och så är det på flera håll i landet.

– Smittspårning i bemärkelsen att alla blir uppringda av en smittspårare vid positivt test – den ambitionsnivån är det väl i princip ingen som klarar att hålla nu, utan då försöker smittspårarna kartlägga sjukvården och omsorgen, säger Johan Edvin Nöjd, smittskyddsläkare i Region Uppsala.

– Men om någon skriver när de lämnar provet att de har varit på en jättefest kanske smittspårarna blir fundersamma på om ett stort utbrott är på gång och ringer och kollar lite mer.

Sedan nyår har antalet som testas positivt i Region Uppsala mer än fördubblats varje vecka; från cirka 1 000 under en rullande sjudagarsperiod i mellandagarna, till ungefär 5 500 i dag. På samma tid har andelen positiva svar gått från 10 procent till över 30.

PCR-testningen är dock inte i ett kritiskt läge. Det tror han beror på att regionens eget laboratorium gör merparten av analyserna, och det har rätt stor kapacitet. Region Uppsala är inte i ett läge att uppmana allmänheten att inte testa sig.

Region Gävleborg beslutade på fredagen att symtomfria personer inte behöver provta sig, även om de haft bekräftad covidsmitta i sin närhet. Undantaget är personal i vård och omsorg. Orsaken till beslutet är just bristande kapacitet i testning och smittspårning.

I Västmanland välkomnar smittskyddsöverläkaren Jan Smedjegård Folkhälsomyndighetens nya besked om prioritering.

– Det är alltid värdefullt om vi kan förmedla nationella, likformiga tillämpningar och riktlinjer så att det inte blir otydligt för såväl vårdaktörer som allmänheten vad som gäller. Sedan kommer regionerna ändå behöva göra egna anpassningar efter hur smittspridningen ser ut lokalt.

I början av hösten registrerades 200 nya covidfall i veckan i Västmanland, att jämföra med förra veckan då 2 800 nya fall noterades i regionen. Den siffran ser ut att fördubblas denna vecka, enligt Jan Smedjegård. Då säger det sig självt att det inte finns samma tid att lägga ner på smittspårning per nytt covidfall som tidigare, menar han. I Västmanland har man valt att lägga kraften på att ringa upp de patienter som inte kan ge digital återkoppling via 1177:s system.

– Varje sådan här manuell insats tar ju väldigt mycket tid, så nu blir vi tvungna att prioritera de som inte alls är digitala.

Anna Wimmerstedt, biträdande smittskyddsläkare i Region Värmland, tycker också att det är positivt med nya direktiv.

– Det är bra att man ser över det här, eftersom det finns regioner som har problem med testning och smittspårning. Men vi berörs inte på samma sätt eftersom vi inte har den bekymmersamma situation som många andra regioner har, säger hon.