Anders Tegnell inledde, i vanlig ordning, torsdagens presskonferens om covid-19 med att ge en bild av pandemiläget.

– Vi befinner oss i en situation med väldigt snabbt ökande smittspridning. Det är ett scenario som vi sett i andra länder, men som kommit sent till Sverige, sa han.

Omikron har inneburit en ännu högre växel i spridningen jämfört med den tidigare dominerande deltavarianten. På onsdagen gjordes en ny toppnotering i antalet nya registrerade smittofall under ett dygn: 25 215 stycken.

Smittspridningen ligger på en nivå som är högre än någonsin tidigare under pandemin.

–Vi har ett större antal fall per dag än vi haft någon gång, sa Anders Tegnell.

Eftersom ny kunskap har kommit om omikron som jämfört med tidigare varianter har en ökad förmåga att smitta även vaccinerade personer, har myndigheten tagit fram två uppdaterade scenarier för hur utveckling kan tänkas bli fram till 20 mars 2022. Enligt dessa fortsätter den kraftiga smittspridningen i ytterligare två veckor för att nå en topp i slutet av januari. Scenarierna ger en betydligt mer dramatisk bild än de tidigare. Ett av dem pekar på 69 000 nya bekräftade fall per dag under spridningens topp.

En ökad belastning på sjukvården är att vänta, konstaterade Anders Tegnell. Under den senaste veckan har flera regioner också höjt beredskapen. Enligt Socialstyrelsen befinner sig en region i förstärkningsläge, elva i stabsläge och nio i normalläge. En klar majoritet av regionerna ser en negativ utveckling framför sig både på lång och kort sikt.

Hittills har dock inte antalet intensivvårdade patienter med covid-19 ökat i proportion med den snabba smittspridningen. 1 178 patienter vårdas inneliggande på sjukhus, inom intensivvården vårdas ytterligare 94 patienter som har covid-19.

Antalet fall inom intensivvården har till och med minskat den senaste veckan. Enligt Socialstyrelsen är det för tidigt att dra en slutsats av det.

–Vi vet att det dröjer ett antal dagar innan det behövs Iva-vård. Kanske är det platåläge just nu men det vet vi inte, sa enhetschefen Mattias Fredricson.

Risken att hamna på Iva är fortfarande betydligt högre för ovaccinerade än för vaccinerade. Omikrom verkar medföra mindre risk för allvarlig sjukdom. Om det även gäller ovaccinerade är däremot ännu oklart, enligt Folkhälsomyndigheten.

Anders Tegnell uppmanade gång på gång till vaccinering. I gruppen 65 år och äldre har runt 83 procent fått en tredje dos.

– Vaccinering är det bästa verktyget vi har.

Den stora och ökande sjukfrånvaron som följer i pandemins spår beskrivs också som problematisk, bland annat för hälso- och sjukvården.

– Det är nog vid få tillfällen under pandemin om någon som man hört den orosnivån som finns nu hos samhällsviktiga funktioner, sa Svante Werger, särskild rådgivare vid MSB, på presskonferensen.

Folkhälsomyndighetens uppdaterade scenarier

Scenario 0

Efter två respektive tre doser antas vaccinationseffekten mot infektion med omikron vara 20 respektive 70 procent. Antalet nya fall beräknas uppgå till omkring 47 000 per dag under smittspridningens topp.

Scenario 1

Efter två respektive tre doser antas vaccinationseffekten mot infektion med omikron vara 20 respektive 35 procent. Antalet nya fall beräknas uppgå till omkring 69 000 per dag under smittspridningens topp.

Beräkningarna i scenarierna har bland annat gjorts utifrån rapporterade fall till och med den 6 januari 2022.