En nationell kriskommission som årligen analyserar några av de värst utsatta yrkesgruppernas arbetsmiljö i vården och samtidigt får mandat att peka ut åtgärder och var ansvaret ligger. Det var punkt ett på Läkarförbundets och Vårdförbundets gemensamma önskelista till regeringen, som lades fram i en debattartikel i Dagens Nyheter i mitten av januari. Socialminister Lena Hallengren (S) och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (S) svarade snabbt med att bjuda in vårdfacken till samtal. Till fackrepresentanternas besvikelse ledde dock mötet inte fram till några konkreta löften – mer än att det inte var tal om att tillsätta någon kriskommission.

Men nu har oppositionen valt att spinna vidare på tråden. Under tisdagen träffade Läkarförbundet och Vårdförbundet riksdagsledamöter från Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. Redan på tisdag i nästa vecka kommer de fyra partierna att lägga fram ett förslag till ett utskottsinitiativ som handlar om vårdplatser och arbetsmiljö.

Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet. Foto: Sveriges läkarförbund

– Det var väldigt positivt att höra att politikerna så tydligt vill gå från ord till handling redan i dag. Alla är överens om att situationen inom vården är akut och vi delar bilden av de utmaningar som vården står inför; brist på vårdplatser, kompetensförsörjning och behovet av en bättre arbetsmiljö, säger Sofia Rydgren Stale.

Under mötet passade Läkarförbundet på att ge förslag till åtgärder, såsom nationella mål om att bygga ut antalet vårdplatser, belöningar för de regioner som når upp till målen, en nationell samordning av vårdköer och en moderniserad arbetsmiljölag.

– Den behöver passa hälso- och sjukvården bättre, inte bara män i blåställ.

Förslaget om en kriskommission var alltså inte huvudfokus för samtalet, menar Sofia Rydgren Stale.

– Det här var ett möte som var mer inriktat på konkreta lösningar, och man har olika vägar framåt beroende på om man sitter i regeringsställning eller i opposition. Vi ser fortfarande att det finns klara fördelar med en kriskommission, men vårt huvudsakliga mål är att vi får en bättre arbetsmiljö och så många vårdplatser som behövs.

Socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) var den som tog initiativ till mötet.

– Vi var överens om att vi vill göra något och att det måste ske i närtid, så nu sätter vi igång arbetet mellan de fyra partierna för att se vilka konkreta förslag vi kan komma fram till.

Vet du redan nu ungefär vad ni kommer att landa i?

– Nej, det är inte så att jag hemlighåller något. Vi hade möte klockan tio, och klockan elva bestämde vi oss för att försöka göra något på temat vårdplatser och arbetsmiljö, så vi har det inte färdigskrivet. Det blir klart först på tisdag.

Läs också:

Vårdfacken kräver kriskommission för arbetsmiljön i sjukvården

Regeringen bjuder in till möte efter fackens krav på kriskommission

Rydgren Stale om ministermötet: Inga löften om konkreta åtgärder