I höstas beslutade riksdagen att den tillfälliga så kallade covid-19-lagen och serveringslagen skulle fortsätta gälla till den 31 januari. Men med pandemins utveckling har regeringen tyckt att det finns behov av att behålla dem längre. Därför har regeringen föreslagit att lagarna ska gälla till den 31 maj.

Covid-19-lagen klubbades igenom för ett år sedan och förlängdes i höstas. Den ger regeringen möjligheter att besluta om tvingande smittskyddsåtgärder såsom begränsningar i offentliga tillställningar och kollektivtrafik. Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft sommaren 2020. Med lagen kan exempelvis antal gäster och öppettider vid serveringsställen regleras för att minska smittspridning.

Och riksdagens socialutskott säger ja till regeringens förslag om att lagarna förlängs. Med tanke på att utskottets 17 medlemmar speglar mandaten i riksdagen som helhet, tyder det också på att riksdagen kommer ge sitt godkännande till förslaget under omröstningen på onsdagen. Det finns dock reservationer. Bland annat anser Liberalerna att lagarna inte ska fortsätta gälla för att de ger regeringen för långtgående befogenheter i frågor som riksdagen borde besluta om.

Socialutskottet föreslår även att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att den återkommer med ett förslag om att lagarna ska gälla en kortare tid än ytterligare fyra månader. Socialutskottet vill se ett förslag som gör att lagarna gäller till den 31 mars i stället för den 31 maj.

Socialutskottet riktar ytterligare en uppmaning om att regeringen senast i mars redovisar en uppföljning av regionernas resultat av arbetet med testning och smittspårning. Det vänder sig Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet dock emot, eftersom regeringen gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja nationell testning och smittspårning.

Från tisdagen gäller även nya restriktioner i riksdagen. Alla som närvarar i eller i närheten av kammaren under votering, uppmanas att bära munskydd. Antalet ledamöter begränsas också till 249, i stället för normala 349.

 

Läs även:

Här är nya lagarna som införs 2022