Uddevalla sjukhus har försökt få tillstånd till kamerabevakning på de aktuella platserna i flera år, efter incidenter såsom anlagda bränder på toaletterna. Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, nekade tillstånd, vilket gjorde att Västra Götalandsregionen tog saken till förvaltningsrätten.

I den instansen fick regionen rätt enligt en dom i somras. Till skillnad från IMY, gav förvaltningsrätten regionen tillåtelse att sätta upp bevakningskameror vid entrén och centralreceptionen. Kameraövervakningen skulle få ske i realtid och med bildinspelning dygnet runt.

Förvaltningsrätten var dock inte enig i sitt beslut och såg stöd både för bevakningsintresset och integritetsintresset. Men i slutändan röstades domaren, som inte tyckte att kameraövervakning skulle tillåtas, ned av de tre nämndemännen.

IMY överklagade domen till nästa instans: kammarrätten. Och där har nu myndigheten fått rätt. Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer i stället IMY:s tidigare beslut om att neka regionen kamerorna.

I domen menar kammarrätten att förvaltningsrätten inte har gjort en korrekt bedömning av bevakningsintresset på platsen. I domen skriver kammarrätten att incidenterna som inträffat inte är »tillräckligt omfattande eller allvarliga för att centralreceptionen och huvudentrén vid sjukhuset ska anses utgöra en sådan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom«.

 

Läs även:

Grönt ljus för kameraövervakning på Uddevalla sjukhus