I förra veckan skrev Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale en debattartikel i Dagens Nyheter tillsammans med Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro. Där beskrev de det extremt pressade läget i vården, och menade att pandemin förstärkt de problem inom vården som fanns redan tidigare. De presenterade också en kravlista med sex punkter till politikerna, där det första var en nationell kriskommission för bättre arbetsmiljö.

Nu väljer socialminister Lena Hallengren (S) och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (S) att bjuda in fackförbunden till ett möte redan på onsdag, skriver TT. När Johan Danielsson får frågan hur han ser på kravet på en kriskommission svarar han att regeringen ska »säkerställa att vi har en god arbetsmiljö inom offentligt sektor«, något som han menar är helt avgörande på sikt.

Han vill inte svara på om det är några av vårdfackens krav som regeringen är beredd att tillmötesgå i nuläget.

– Låt oss ha mötet först, men det är klart att det här är prioriterade frågor för regeringen, säger han till nyhetsbyrån.

Läs också: Vårdfacken kräver kriskommission för arbetsmiljön i sjukvården

Fackförbundens krav till politikerna

  1. En nationell kriskommission för bättre arbetsmiljö
  2. Hårdare regelverk för arbetsmiljöbrott samt ökade anslag till domstolar och Arbetsmiljöverket
  3. Rätt till ekonomisk kompensation för den som smittats av covid-19 i arbete inom vård och omsorg
  4. Staten ska ta ansvar för att kompetensförsörjningen till vården fungerar bättre
  5. Socialstyrelsen ska ta ansvar för att samordna vårdköerna
  6. Rätten till vila och återhämtning måste bli grundbulten för vårdens organisation