När Björn Zoëga tillträdde som sjukhusdirektör för Karolinska universitetssjukhuset 2019 hade han en lön på 234 000 kronor i månaden. Nu har han gjort ett rejält lönelyft, rapporterar Dagens Nyheter.

Sedan den 1 oktober förra året tjänar Björn Zoëga 270 600 kronor i månaden. Det är ökning med 12 procent, eller 29 600 kronor, jämfört med 2020.

Lönen är hög i jämförelse med sjukhusdirektörer vid andra universitetssjukhus. Exempelvis har Sahlgrenska universitetssjukhusets direktör Ann-Marie Wennberg Larkö en lön på 170 100 kronor i månaden. Björn Zoëga har också bättre betalt än statsminister Magdalena Andersson (S) som tjänar 180 000 kronor i månaden.

Även andra direktörer och sjukhuschefer i Stockholm har fått höjda löner. Till exempel har Södersjukhusets vd Mikael Runsiö fått sin lön höjd till 191 600 kronor, en ökning med 4,4 procent.

Regiondirektören Carina Lundberg Uudelepp uppger för DN att lönen för de högsta cheferna sätts utifrån kompetens, resultat och den rådande marknadssituationen.

När det gäller Björn Zoëga pekar regiondirektören bland annat på att Karolinska vänt ett stort underskott samtidigt som vårdplatserna har ökat och att köerna till cancerbehandling minskat.

Som Läkartidningen tidigare rapporterat landade löneökningarna för läkarna i Stockholm strax över 2 procent förra året.

Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening, anser inte att läkarna har kompenserats tillräckligt för det arbete som de gjort under pandemin och även nu under den fjärde covidvågen.

Han ställer sig frågande till Björn Zoëgas stora lönelyft.

– Tolv procent är väldigt mycket. Att Karolinska vänt underskottet hänger ihop med att man strypt flödet av akuta patienter som de andra sjukhusen inte kompenseras för. I ett läge då alla har slitit hårt är det bra att vara försiktig med sådana här lönelyft, säger Johan Styrud till DN.

Läs också:

Så mycket höjdes läkarnas löner i landet – från glädje till besvikelse