Färska siffror från Socialstyrelsen visar alltså att 192 avlidna personer blev organdonatorer förra året, vilket gjorde att 631 organ kunde transplanteras till svårt sjuka patienter.

Det är en ökning jämfört med 2020, då 174 avlidna blev donatorer. Det slår också den tidigare toppnoteringen 2019, då 191 avlidna donerade organ.

– Det är fantastiskt att många liv har kunnat räddas genom organtransplantation – trots att vi för andra året fortsatt befinner oss i en pandemi. Sjukvården, inte minst intensivvården, har gjort ett stort arbete för att upprätthålla donationsverksamheten, säger Anna Aldehag, enhetschef för Nationellt donationscentrum på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Allt fler donationer genomförs efter att döden inträffat genom cirkulationsstopp, så kallad DCD (Donation After Circulatory Death). Förra året blev 27 personer donatorer på detta vis, vilket är det högsta antalet hittills. Flest donationer görs dock då döden inträffar efter en svår och nytillkommen hjärnskada. Förra året handlade det alltså om 165 sådana donatorer.

Så många avlidna donerade organ

2021: 192

2020: 174

2019: 191

2018: 182

2017: 188

2016: 185

2015: 167

Källa: Socialstyrelsen