Under förra årets sista tre dagar registrerades i genomsnitt drygt 11 000 nya fall av covid-19 per dag i Sverige. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste siffror. Den högsta noteringen gjordes den 30 december då 11 507 fall registrerades. Det är den högsta dygnssiffran hittills under pandemin.

Den tidigare högstanoteringen för antalet fall under en dag var den 23 december 2020. Då rapporterades 11 376 fall.

Samtidigt är sjukvården just nu pressad på flera håll i landet och antalet patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård ökar.

Enligt SVT Nyheters sammanställning vårdas 685 patienter med covid-19 inom slutenvården. Ytterligare 114 covidpatienter vårdas inom intensivvården.

Antalet covidpatienter på sjukhusen och antalet avlidna är dock betydligt lägre nu jämfört med hur det såg ut under tidigare smittvågor.

Läs också:

Ansträngt läge när fler läggs in och smittspridningen ökar

Tydlig trend: Omikron vinner mark och spås öka ytterligare framöver