Behovet av bland annat Iva-vård steg ordentligt i början av förra veckan. Vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping öppnade dagen före nyårsafton en kohort med en jourlinje för att klara vården. Det är tredje gången under pandemin det händer.

– Av någon anledning är vi väldigt tungt belastade igen. Efter de tre storstadsområdena har vi flest patienter, säger Magnus Trofast, verksamhetschef på op/Iva vid Ryhov.

För att klara bemanningen till kohorten, har personal tillfälligt omplacerats och planerad vård skjutits upp. Men man har också behövt kalla in personal som egentligen skulle vara ledig.

– Vi har vädjat till frivillighet och personalen har än så länge svarat upp och erbjudit sig att arbeta. Sedan har vi flyttat personal från operation till kohorten, så vi har tvingats dra ned planerade operationer och stänga salar. Den personalen har vi beordrat in i kohorten.

Enligt Magnus Trofast har ytterst få semestrar behövt brytas. Det handlar mer om att där personal på vanlig ledighet har beordrats in »i stort antal«. På läkarsidan har behovet dock täckts på frivillig basis, berättar han.

Det har mest rört narkosläkare, och det har gällt dagtid, liksom helgdagar och jourpass. Personal som bryter sin ledighet får tillbaka de dagarna, men regionen erbjuder ingen extra ersättning.

Bengt Hultberg, ordförande för Jönköpings läns läkarförening, tycker det är bekymmersamt att personal – som är i stort behov av återhämtning – måste rycka när de skulle ha varit lediga.

– Man har ju haft en tanke om att växla upp när fler blir sjuka. Men planeringen kommer ändå lite som en chock för många.

Nästa vecka är det betydligt färre schemalagda ledigheter. Men då var det också tänkt att operationskapaciteten skulle återgå till den normala, påpekar Magnus Trofast. Så ett extra behov kommer sannolikt finnas också då.

– Problemet är att det är ett extremt högt tryck på vården generellt, till skillnad från den allra första vågen då vanlig sjukvård minskade. Så det är inte så lätt att få loss personal, säger han.

– Och nu är det tredje gången vi har en kohort – frivilligheten är begränsad. Det handlar om att arbetsleda och beordra personal från andra kliniker till vår klinik.

Vad säger du till dem som tycker det är bekymmersamt att personal i behov av återhämtning behöver arbeta extra?

– Visst är det så. Det ligger en enorm press på vårdenhetscheferna, första linjens chefer, som »dealar« med sin personal om detta. Sedan är det en personalstyrka som är tungt belastad sedan lång tid. Och nu ska vi begära ytterligare övertid av dem. Det här är inget roligt läge.

På fredagen (7 januari) stod det också klart att Region Jönköpings län tar hjälp av andra regioner för att klara Iva-vården. Förra gången det hände var för åtta månader sedan. Två patienter får intensivvård i en annan region, medan åtta finns på Iva i länet, rapporterar Sverige Radio P4 Jönköping.

Totalt vårdas 40 patienter med covid-19 på regionens tre sjukhus. Det är mer än dubbelt så många som dagen före julafton.