I en uppmärksammad debattartikel i Dagens Nyheter i förra veckan lade Läkarförbundet och Vårdförbundet gemensamt fram en kravlista med sex punkter för att rätta till problemen inom vården. De båda förbundsordförandena Sofia Rydgren Stale och Sineva Riveiro ville bland annat se en kriskommission för att få till en bättre arbetsmiljö inom vården. Samtidigt krävde de att Socialstyrelsen tar på sig att samordna vårdköerna medan staten axlar ansvaret för en fungerande kompetensförsörjning. Inlägget ledde snart till en inbjudan till samtal med socialminister Lena Hallengren (S) och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (S). Fackförbundet Kommunal deltog också. När Läkartidningen når Sofia Rydgren Stale har mötet nyligen avslutats. Hon ser positivt på att ministrarna reagerade så pass snabbt på debattinlägget, men är mindre glad över avsaknaden av klara besked om åtgärder. Förbundens huvudkrav, att tillsätta en nationell kriskommission som analyserar arbetsmiljöbrister och föreslår åtgärder, fick kalla handen.

– Ministrarna var tydliga med att de inte vill tillsätta en kriskommission men att de ser fram emot en fortsatt dialog, säger Sofia Rydgren Stale.

Men Läkarförbundet har inte gett upp hoppet om en kriskommission utan kommer att fortsätta jobba vidare med frågan tillsammans med såväl Vårdförbundet som Kommunal och under tiden ge inspel till regeringen.

– Vi har en ganska samstämmig problembild och tydliga förslag till lösningar, säger hon.

Arbetsmiljöproblemen inom vården är ingen nyhet, men situationen har förvärrats ytterligare av coronapandemin, enligt Sofia Rydgren Stale. Nu behöver politikerna agera skyndsamt för att försöka hitta lösningar på problemen, menar hon.

– Det är viktigt att det blir verkstad så snart som möjligt. Sjukvården behöver inte fluff och valfläsk, den behöver reformer.

Läs också:

Regeringen bjuder in till möte efter fackens krav på kriskommission

Vårdfacken kräver kriskommission för arbetsmiljön i vården