– Under pandemin har många patienter fått sina planerade besök och behandlingar uppskjutna. Det är högt prioriterat för regeringen att stötta regionerna att beta av coronaköerna, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare har regeringen valt att avsätta sammanlagt sex miljarder kronor i år för att hantera de uppdämda vårdbehoven. Nu har beslut fattats om hur nära två av dessa miljarder ska användas. Pengarna kan bland annat gå till riktade hälsosamtal, mobila team som uppsöker patienter i hemmet, vårdlotsar som hjälper patienter att få vård där det finns ledig kapacitet, samarbeten mellan regioner kring hur man kan utnyttja resurserna mer effektivt, samt till att utveckla direktkonsultation. Direktkonsultation innebär att en specialistläkare kontaktas digitalt redan när patienten träffar en läkare på vårdcentralen och ses som ett effektivt sätt att snabbt hjälpa patienter som behöver få kontakt med en specialist. Ett annat förslag är att ta fram möjligheter för patienter och anhöriga att boka tid – eller boka av en tid – direkt över nätet.

Regeringen vill också att regionerna ska lägga särskilt fokus på de grupper som har störst behov, både medicinskt och socioekonomiskt.

Pengarna har fördelats av Socialstyrelsen efter antal invånare per region. Därmed får Gotland minst, med 11 miljoner, och Stockholm mest, med 461 miljoner kronor. Senast den 30 januari nästa år ska regionerna ha redovisat till Socialstyrelsen hur pengarna använts och vad resultatet har blivit.