Hedvig Mannius, läkarstudent och ordförande för SLF Student i Göteborg. Foto: Privat

Samtidigt som nya skärpta restriktioner införts i samhället och smittspridningen ökar kraftigt, fortsätter lärosätena examinera studenter genom salstentor. I Göteborg hade läkarstudenterna bland annat en tenta i infektion, immunförsvar och mikrobiologi under förra veckan, som cirka 150 läkarstudenter skrev samtidigt.

– Det är många studenter som är arga och upprörda och det har till och med startats namninsamlingar, säger Hedvig Mannius, läkarstudent och ordförande för SLF Student i Göteborg, till Läkartidningen.

Studenterna är både oroliga för att smittas själva och för att smitta andra.

– Att samla många studenter i en sal kan få allvarliga konsekvenser, säger Hedvig Mannius.

Enligt de gällande restriktionerna får lärosätena genomföra salstentor. Smittskyddsenheten på Västra Götalandsregionen har dock nyligen skickat ut uppdaterade råd för tentamenstillfällen, enligt Göteborgs-Posten. De innebär bland annat att det nu ska vara två meters avstånd mellan studenterna, att skyddsutrustning bör användas och att tentamenstillfällena ska läggas på tider så att studenterna inte behöver åka kollektivt i rusningstrafik.

Enligt Hedvig Mannius finns det även en oro över att halka efter i utbildningen. Hon ser en påtaglig risk att studenter med luftvägssymtom kommer till tentorna för att inte missa viktiga poäng.

– Jag tycker inte att det är acceptabelt. Det blir också orättvist för studenter som är ansvarsfulla och väljer att stanna hemma vid symtom om de inte får en chans att ta igen det missade tentamenstillfället.

Även Gunnar Tobin, vicedekan vid Sahlgrenska akademin, har fått signaler om att studenter tänker delta trots symtom.

– Det är därför vi är generösa med extratentor nu, men det är inget man gör lättvindigt för det är en stor arbetsbelastning och lärarkåren börjar också bli utmattad, säger han till Göteborgs-Posten.

Att övergå till hemtentor är däremot inte aktuellt. Gunnar Tobin anser att det är viktigt med salstentor för att kunna säkerställa kvaliteten på utbildningen och ta reda på att eleverna har kunskaperna som de behöver.

– Vi har många elever som klarar studierna fantastiskt bra under pandemin, men det finns också en liten grupp som utnyttjar systemet och det är vi oroade för. Det kanske inte är något problem om det är en enstaka tenta, men det här har pågått i två år och vi måste ha så rättssäkra tentor som möjlig, säger han till GP.

Hedvig Mannius delar inte hans uppfattning.

– Vi har haft flera hemtentor tidigare och det är fullt genomförbart. Det finns mycket man kan göra för att förhindra fusk, säger hon och fortsätter:

– Vi har haft pandemin länge nu. Jag förväntar mig ett bättre och snabbare agerande från universitetet.

Hedvig Mannius vill att extra tentatillfällen sätts in kontinuerligt under pandemin, men även under övergångsperioden mellan gamla och nya läkarprogrammet. Hon anser också att dispenssystem bör införas under pandemin, så att studenter exempelvis ges möjlighet att tillgodoräkna sig poäng i efterhand i stället för att spärras från fortsatta studier.

Även på andra håll än i Göteborg har salstentor under pandemin lett till ilska och oro bland läkarstudenter. I Lund har det nyligen kommit in protester mot salstentorna både till studentorganisationer och universitetet, skriver Sydsvenskan.

– Vi har ju under hela pandemin haft tentor på plats. Vi har tagit fram riktlinjer som vi följer och vi har ännu inte sett någon smittspridning kopplat till just tentatillfället. Rättviseaspekten och rättssäkerhetsaspekten är också otroligt viktiga, säger Maria Björkqvist, vice dekan vid medicinska fakulteten till Sydsvenskan angående protesterna.

Hon beskriver samtidigt situationen som »knepig för alla« och säger att hon förstår att studenterna är oroliga.

På Karolinska institutet (KI) har salstentorna också väckt starka reaktioner. Där har det tidigare framkommit att många studenter känner sig pressade att skriva salstentor även om de har lindriga förkylningssymtom. Nyligen konstaterades det att en KI-student med covid-19 deltagit på en salstentamen. Även tidigare har studenter testat positivt i samband med tentamenstillfällen.

Som Läkartidningen tidigare har berättat har flera läkarstudenter vid KI spärrats från fortsatta studier. Studenterna har missat tentor på grund av luftvägssymtom, och anser att KI har lovat dem extra provtillfällen. Men enligt KI har inget sådant löfte givits. Två läkarstudenter har gjort en anmälan till Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som just nu utreder ärendet.

Det är lärosätena som bestämmer hur examinationen av studenterna ska utformas, när provtillfällena ska genomföras och hur många tillfällen som ska erbjudas. Tillsynsmyndigheten UKÄ har däremot nyligen gått ut med rekommendation om att lärosätena bör se över vad som kan göras för att förhindra att studenter halkar efter i utbildningen på grund av pandemin.

»Det kan till exempel innebära fler eller annorlunda organiserade provtillfällen än normalt, särskilda smittskyddsåtgärder i samband med provtillfället eller, i vissa fall, ändrade examinationsformer«, skriver UKÄ i ett uttalande.