I Kiruna pågår det enorma projektet med att bygga en ny stadskärna eftersom gruvdriften orsakar deformationer i marken. En del i detta gäller bygget av ett nytt sjukhus. Tidigare var planen att det nya sjukhuset skulle vara inflyttningsklart 2026. Men förra året beräknades inflyttningen till någon gång 2028–2030.

Regionrådet Kenneth Backgård. Foto: Anders Alm

Det finns dock anledning att snabba på det, menar regionrådet och Sjukvårdspartiets ordförande Kenneth Backgård. Anledningen är att ett flertal byggnader i Kirunas gamla centrum drabbats av sprickbildning.

– Sprickbildningen ser ut att vara mer progressiv än vad man har trott. Jag vill inte säga att det gamla sjukhuset blir obrukbart, men det blir en kritisk situation fortare, säger Kenneth Backgård till SVT Nyheter Norrbotten.

Han menar att ju snabbare nya lokaler står redo, desto mindre risk att regionen står utan lokaler och måste hitta ersättningsalternativ.

Som Läkartidningen tidigare har berättat finns två förslag på områden för det nya sjukhuset, vilka båda ligger förhållandevis centralt med tanke på den nya stadskärnan. Det ena förslaget kommer från regionen och det andra från kommunen. Frågan om placering äger dock Kiruna kommun, inte regionen.

Kenneth Backgård ser helst att sjukhuset kan stå klart tidigare än nuvarande plan anger.

– Helst skulle jag se det kanske före 2027.

 

Läs även:

Två förslag på plats för Kirunas nya sjukhus

Förstudie om Kiruna nya sjukhus inleds