Enligt regeringen saknas det en samlad bild av vilka läkemedel och medicintekniska produkter som tillverkas i Sverige. Därför får Läkemedelsverket nu i uppdrag att kartlägga produktionen samt ge en bättre överblick över importberoendet.

– Pandemin har visat hur känslig tillverkningen och handeln med läkemedel är för olika störningar. Genom att kartlägga befintlig och möjlig svensk produktion får vi en bättre överblick som vi kan använda i arbetet med att stärka läkemedelsförsörjningen och förbättra beredskapen, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska genomföras i samarbete med de andra nordiska länderna och är en del i det nordiska samarbetet inom ramen för Nordiska ministerrådet.

Läkemedelsverket ska redovisa uppdraget senast den 31 december 2023.