Omikron har övertagit rollen som den dominerande varianten av viruset som orsakar covid-19, efter delta. Den har ett flertal nya mutationer i spikproteinet och antikroppar fungerar sämre mot den här varianten än mot tidigare.

Marcus Buggert, forskare på Centrum för infektionsmedicin vid Karolinska institutet. Foto: Melker Dahlstrand/SSMF

Men personer som vaccinerats och/eller haft en infektion verkar ändå drabbas mildare. Och nu visar en studie vid KI att T-celler som bildats vid tidigare sars-cov-2-infektion eller efter mRNA-vaccination även svarar mot omikronvarianten.

– Tillsammans med virala faktorer, såsom minskad virusdelning i de nedre luftvägarna, samt andra immunfaktorer så ger dessa resultat oss en bättre bild som eventuellt kan förklara varför skyddet mot svår omikronsjukdom är fortsatt bra hos tidigare mRNA-vaccinerade individer, säger Marcus Buggert, forskare på Centrum för infektionsmedicin vid Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.

Forskarna har testat hur T-cellerna i blodprov från vaccinerade och tidigare infekterade patienter reagerat på omikrons spikprotein. De använde prov från 40 vaccinerade individer 6 månader efter den andra dosen, 48 personer som genomgått mild eller svår infektion med sars-cov-2 där sjukdom bekräftats 9 månader tidigare, samt från en frisk kontrollgrupp på 48 individer som varken vaccinerats eller smittats tidigare.

Minnes-T-cellerna visade sig ha god förmåga att känna igen omikron-varianten. T-cellerna i den vaccinerade gruppen svarade dock bäst.

Men det fanns också skillnader i att en del individers T-celler svarade sämre.

– Vi vill nu förstå varför svaret skiljer mellan olika individer och om en tredje vaccindos kan förbättra T-cellssvaret mot omikron ännu mer, säger Marcus Buggert.

Läs studien: Gao Y, Cai C, Grifoni A, et al. Ancestral SARS-CoV-2-specific T cells cross-recognize Omicron. Nat Med. E-pub 14 jan 2022. doi: 10.1038/s41591-022-01700-x