Dödsfallet inträffade i februari 2019. Patienten hade skrivits ut efter en några dagar lång sjukhusvistelse och fick då förskrivet ett kaliumläkemedel på 750 mg, där 10 tabletter skulle tas tre gånger dagligen. I stämningsansökan skriver åklagaren att det höga intaget av kalium förgiftade patienten så att hon avled i sitt hem fyra dagar senare.

Den ena läkaren gjorde förskrivningen i samråd med den andra. Enligt åklagaren begick de gärningen av oaktsamhet och följde inte vetenskap och beprövad erfarenhet vid vård för kaliumbrist.

Patientens förskrivna dos ska ha varit flera gånger högre än den som getts vid vården på sjukhuset för att uppnå normala värden. Läkarna ska därtill inte ha vidtagit åtgärder för en omedelbar uppföljning på vårdcentral för att utvärdera doseringen. Samma dag som förskrivningen gjordes ska den ena läkaren också kontaktats av en avdelningssjuksköterska och en farmaceut med frågor om förskrivningen var korrekt, utan att det ledde till någon åtgärd.

Att vårdpersonal åtalas på det här sättet är mycket ovanligt. Men kammaråklagare James von Reis säger till Dagens Nyheter att fallet är så anmärkningsvärt att en domstol bör pröva det.

– Medicinska felbedömningar kan vara väldigt svårbedömda där olika läkare kan tycka olika saker. Men här verkar det som att läkarexpertisen är ganska enig om att det här var helstolligt, säger han till tidningen.

Åklagarens bevisning består bland annat av läkemedelslistor, förhör med patientens make som vittnar om symtom förenliga med kaliumförgiftning, och förhör med läkarna och vittnen. Enligt James von Reis är den främsta bevisningen ett utlåtande från Socialstyrelsens rättsliga råd om orsakssambandet mellan ordinationen och dödsfallet. Enligt detta ska läkarnas handling vara ett tydligt avsteg från vetenskap och beprövad erfarenhet.

Enligt Sveriges Radio P4 Väst, som först rapporterade om fallet, kritiserade Inspektionen för vård och omsorg de båda läkarna för knappt två år sedan, för att ordinationen av läkemedlet »inte var sakkunnig och omsorgsfull«.

Däremot lades den inledande rättsliga utredningen ned. Maken till den omkomna patienten överklagade dock beslutet att lägga ned, fallet återupptogs, och nu åtalas alltså läkarna för vållande till annans död.

Båda läkarna förnekar brott.

– Det finns frågetecken kring dödsorsaken. Den är inte helt tydlig helt enkelt. Och man la ned utredningen en gång tidigare för att man anförde att dödsorsaken inte var klar, säger Martin Schwitzgold som företräder en av läkarna, till Läkartidningen.