– Om vi vill optimera skyddet kanske vi ska ha lite länge avstånd mellan dos tre och dos fyra. Det kanske är bättre att spara det vaccinet och ta det frampå höstkanten inför den säsongen, kanske tillsammans med influensavaccin, säger Richard Bergström i en intervju med Vetenskapsradion.

Enligt Helena Hervius Askling, överläkare i infektionsmedicin vid Akademiskt specialistcentrum i Region Stockholm, behövs ett globalt perspektiv på covidviruset. Nya varianter kommer att fortsätta dyka upp så länge världens befolkning inte är fullt vaccinerad. Hon säger att det nya förstärkta vaccinet först skulle kunna ges till exempelvis sjukvårdspersonal i länder som inte ännu påbörjat någon storskalig vaccinering.

– Problemet uppstår igen om vi inte vaccinerar fler i alla länder i hela världen.

Hon får medhåll av Richard Bergström. Han menar att man bland annat skulle kunna satsa på länder på södra halvklotet där vintersäsongen börjar i juni.

Parallellt med väntan på ett mer effektivt vaccin har fler läkemedel mot covid-19 godkänts. Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson säger i ett pressmeddelande att vaccin fortfarande är det bästa verktyget för att förhindra att människor insjuknar i covid-19, men att det nu även finns ett ökande antal läkemedel som skulle kunna dämpa och förhindra ett allvarligt sjukdomsförlopp, exempelvis för personer i riskgrupp.

De läkemedel som hittills godkänts för behandling av patienter med covid-19 i EU är Kineret, Regkrona, Roactemra, Ronapreve, Veklury och Xevudy.

Ytterligare fyra läkemedel är under utredning och kan komma att godkännas för den europeiska marknaden, men det är ännu oklart när besked kan komma.