Region Sörmland har vid flera tillfällen varnat Årby vårdcentral i Eskilstuna då vårdcentralen inte ska ha levt upp till de krav man kommit överens om när kontraktet undertecknades. Men förbättringar har uteblivit, enligt regionen, som nu väljer att häva avtalet från månadsskiftet.

– Vi anser att vårdcentralen Årby, trots upprepade påpekanden och kommunikation med oss på Hälsoval Sörmland, har åsidosatt sina skyldigheter vad gäller bemanning av specialist i allmänmedicin. Vi kan inte finna att den person som påstås vara anställd som specialist i allmänmedicin, vare sig är anställd eller verksam inom företaget, säger Mats Henningsson, chef för Hälsoval Sörmland, i ett pressmeddelande.

Men vårdcentralens enhetschef, Helena Svedman, anser sig inte ha gjort något fel. Hon säger i en intervju med SVT att vårdcentralen visserligen inte haft en allmänläkare på plats sedan start, eftersom det rört sig om en nystartad vårdcentral utan patienter, men att en allmänläkare därefter varit anställd fram till i fredags.

– Vi har faktiskt överläkare också, och andra läkare – vi är ju inte utan läkare. Under de här tiderna som är måste man kanske tänka att det är svårt att få just den kategorin av läkare, säger Helena Svedman.

Men SVT har varit i kontakt med allmänläkaren som påstås ha haft tjänsten. Enligt honom ska det ha förekommit diskussioner om en eventuell anställning, men något avtal har aldrig skrivits på och han ska heller aldrig ha utfört några uppdrag åt vårdcentralen, eller ens varit i Eskilstuna.

De 1 300 patienter som varit listade på Årby vårdcentral erbjuds nu att lista om sig.

– Det är en katastrof för bolaget, alla anställda och för patienterna, säger enhetschef Helena Svedman till SVT.