Som i många andra regioner är det inte bara coronaviruset som tynger vårdpersonalen i Västra Götalandsregionen. Influensa, RS-virus och vinterkräksjuka bidrar också till en växande belastning.

Emelie Hultberg, ordförande i Västra Götalands läkarförening. Foto: Anders Wiklund, TT Nyhetsbyrån

– Det håller på att bli väldigt stökigt nu. Vid nyårshelgen började det sticka iväg uppåt och sedan dess har antalet patienter bara fortsatt öka. Vi har också mycket sjukfrånvaro bland personalen, vilket gör det svårt med bemanningen, säger Emelie Hultberg.

Även kommunerna i Västra Götalandsregionen har stora tapp på personalsidan just nu, något som får konsekvenser även för sjukvården.

– Inom NU-sjukvården där jag jobbar har vi många patienter som är utskrivningsklara, patienter som kanske egentligen behöver hemtjänst eller plats på ett korttidsboende, men där kommunerna inte klarar av att ta hem dem.

Emelie Hultberg har svårt att tro Folkhälsomyndighetens prognos om att smittspridningen skulle nå sin kulmen inom kort.

– Man har ju pratat om att det här skulle bli en ganska kort historia med en topp redan nästa vecka. Men personligen undrar jag om det redan kommer att börja sjunka undan, jag tror snarare att risken är att smittan fortsätter öka.

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, är inne på samma spår. Inte heller i Stockholm har trycket minskat, tvärtom. Själv arbetar han på Danderyds sjukhus, där antalet covidpatienter ökat med en tredjedel på bara några dagar. Även i Stockholm är en stor andel av personalen sjuka.

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening. Foto: Anders Wiklund, TT Nyhetsbyrån

– Vi har det fortsatt väldigt tufft. Det är enormt mycket personal som är sjuka. Folk börjar långsamt komma tillbaka nu, men med sjudagarsregeln är det fortfarande väldigt många hemma, så mycket planerad vård har fått ställas in, säger han.

Johan Styrud har svårt att sia om hur den närmaste framtiden kommer se ut för vården.

– Nu ställer du en tiotusenkronorsfråga, men vi ser absolut inga tecken alls på att det planar ut.

Läs också:

Personalbrist tvingar sjukvården till beredskapsläge på flera håll

Ny högstanotering: Nära 24 000 nya coronafall registrerade på ett dygn

RJL bryter ledighet och flyttar Iva-patienter till andra regioner