I debattartikeln konstaterar Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale och Vårdförbundets dito Sineva Ribeiro att pandemin förstärkt problemen i svensk hälso- och sjukvård.

De pekar bland annat på att arbetsmiljön på flera håll är så ansträngd att patientsäkerheten hotas. Därtill väntar nu omkring 171 000 personer i Sverige på operation samtidigt som antalet vårdplatser är för få sett till behoven.

Mot den bakgrunden listar debattörerna sex krav till politiken. Bland annat efterlyser man att regeringen snarast bör inrätta en nationell kommission som både ska analysera några av de värst utsatta yrkesgruppernas arbetsmiljö och få mandat att peka på nödvändiga åtgärder.

Fackordförandena vill också se att domstolar och Arbetsmiljöverket får ökade anslag och resurser samt vässade verktyg för att utkräva ansvar, att den som smittas av covid-19 i arbete inom vården får rätt ekonomisk ersättning via arbetsskadeförsäkringen, samt att rätten till återhämtning för vårdens medarbetare blir grundbulten i hur vården organiseras.

Utöver detta kräver man att Socialstyrelsen får ansvar att samordna vårdköerna för att hantera den uppskjutna vården och att staten tar ansvaret för kompetensförsörjningen genom att styra mer genom sina myndigheter än via Sveriges Kommuner och regioner (SKR).