Region Västerbotten gjorde polisanmälan på onsdagen efter att det uppdagats att breven skickats i frankerade regionkuvert till sjuksköterskor och rektorer i skolans miljö. I breven finns desinformation om vaccin mot covid-19, nyttan med vaccination, och en uppmaning att inte vaccinera barn på skolorna.

– Vi ser väldigt allvarligt på att någon sprider vilseledande information om vaccin i regionens namn. Vi har gjort en polisanmälan så att polisen kan utreda det vidare, säger Tommy Svensson, regiondirektör i Region Västerbotten, i ett pressmeddelande.

Det var en rektor i Skellefteå som på tisdagen uppmärksammade brevet och förstod på dess innehåll att det inte kom från regionen. Skellefteå kommun kontaktade då Region Västerbottens smittskyddsenhet och Länsstyrelsen Västerbotten.

Utskicket har gått till flera personer men omfattningen är okänd. De som fått brevet uppmanas att höra av sig till regionen.

– Att någon kommit över och använder våra förfrankerade myndighetskuvert utan tillåtelse samt sprider vilseledande information i organisationens namn är mycket allvarligt. Man ska alltid kunna lita på att den information som kommer från Region Västerbotten är kvalitetssäkrad och att det är vi som är avsändare, säger Tommy Svensson.

 

Läs även:

Regionanställd varnade för vaccin – anmäls till Ivo