Bonusen ska gå till anställda med månadslön av Region Stockholm eller något av de majoritetsägda bolagen. För att få bonusen ska den anställda ha haft månadslön från den 1 juli i fjol, och pengarna betalas ut på junilönen i år.

»Det är ett sätt att visa extra uppskattning för arbetet som gjorts under pandemin. Det har varit extraordinära insatser från många människor under en lång tidsperiod«, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Bonusen kan variera för olika medarbetare beroende på sysselsättningsgrad. Den ska dock inte ges till förvaltnings- och bolagschefer, direktörer eller personer med politiska förtroendeuppdrag och anställningar.

Förutom ett tillskott i plånboken, ska personal i regionens egenägda vård dessutom få fyra extra återhämtningsdagar. Det gäller ungefär 38 000 medarbetare inom Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Stockholms läkarförenings ordförande välkomnar beslutet.

– Det är jättebra att regionen visar uppskattning för alla som jobbat så hårt den här tiden. Sedan kan man alltid diskutera omfattningen av det här, men det är en otroligt bra gest, säger Johan Styrud.

Hur ser du på återhämtningsdagarna med tanke på svårigheterna att få ledigt i pandemin?

– Precis, det blir steg två, och jag vet inte hur de har tänkt sig det. Nu sjunker ju antalet inneliggande med covid på sjukhusen, så jag hoppas vi ska kunna ta ut det under resten av året. Men det blir fråga två.

Beslutet om bonus och återhämtningsdagar togs av regionrådsberedningen, som består av de styrande partiernas regionråd. Med M, L, KD, C och MP i majoritet kommer förslaget också att gå igenom.