I slutet av september meddelade Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) att Akademiska sjukhuset i Uppsala hotas av vite på 20 miljoner kronor. Ivo krävde att sjukhuset senast den 2 december skulle öppna 30 nya vårdplatser för att kunna tillgodose patienternas behov av inneliggande vård.

Region Uppsala överklagade och ville i första hand att Ivo:s beslut skulle upphävas. I andra hand ville man att vitet skulle tas bort eller ändras till ett lägre belopp. Regionen pekade på att tidsgränsen för att komma till rätta med problemen var för snäv och att Ivo:s beslut var otydligt.

Efter ett beslut i förvaltningsrätten fick Akademiska ytterligare två månader på sig. Senast i dag, den 2 februari, skulle sjukhuset redovisa om man uppfyllt de krav som Ivo ställt.

Men regionen överklagade till Kammarrätten som nu alltså har beviljat prövningstillstånd. Det innebär att Ivos beslut tills vidare inte gäller, rapporterar Sveriges Radio P4 Uppland.

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala, säger till radion att man därmed också kommer att skjuta upp att redovisa platssituationen för Ivo.

Peder Carlsson, avdelningschef på Ivo och ansvarig för tillsynen på Akademiska, säger till Läkartidningen att man nu inväntar den rättsliga prövningen. Samtidigt anser han inte att Akademiska sjukhuset ännu har vidtagit tillräckliga åtgärder. Ivo kommer därför att fortsätta att granska och kontrollera verksamheten.

– Vi kan inte se att patientsäkerheten har förbättrats. Vi får fortfarande vittnesmål om långa väntetider på akutmottagningen och svårigheter med placeringar av patienter på sjukhuset. Självfallet väntar vi in sjukhusets redovisning och vi kommer också att titta på att man fortsätter att jobba för en bättre situation för att patienterna ska vara trygga.

Nyligen gick sjukvårdsdirektören i Region Uppsala ut med att det kan bli svårt att lyckas med att öppna vårdplatserna eftersom sjukfrånvaron bland personalen just nu är väldigt hög. Hur tar ni hänsyn till det?

– Det är en väldigt svår situation i samhället nu, och vi måste naturligtvis förstå och beakta att den situationen finns. Men vi vill också se att det finns en plan, en kraftfull åtgärd, som ser till att det blir en förändring i verksamheten.

Region Uppsala har också varit kritisk till att det av Ivo:s föreläggande inte framgår vilka specialistområden ökningen av vårdplatser gäller för, eller om vårdplatser exempelvis kan inrättas vid Lasarettet i Enköping.

Peder Carlsson anser dock inte att det finns ett behov att precisera kraven ytterligare.

– Nej. I nuläget har vi påtalat att det finns en vårdplatsbrist med stora patientrisker, och det ju också så att vårdgivaren själv är väl medveten om var behoven finns.

Peder Carlsson pekar på att förvaltningsrätten har konstaterat att regionen och Ivo är eniga om att det råder platsbrist på Akademiska sjukhuset samt att denna brist medför en fara för patientsäkerheten.

– Det finns ett stort och långtgående krav på en vårdgivare att leda och planera sin verksamhet så att det blir en säker vård. I det ligger att följa sin verksamhet och förstå var man behöver tillskapa fler vårdplatser.

Läs mer:

Fler vårdplatser – men fortsatt hög belastning på Akademiska

Ivo vill inte ge Akademiska mer tid

Region Uppsala överklagar Ivo:s beslut om krav på fler vårdplatser

Akademiska riskerar mångmiljonvite