I mitten av januari lade Läkarförbundet tillsammans med Vårdförbundet fram en lista med krav till regeringen, där ett av förslagen var en kriskommission med mål att förbättra arbetsmiljön inom vården. Kraven mynnade ut i att Läkarförbundet tillsammans med Vårdförbundet bjöds in till samtal med såväl regeringen som oppositionen. Idén med en kriskommission fick nobben av regeringen, men tummen upp av Vänsterpartiet. Efter diskussionerna utlovade också de forna allianspartierna Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ett gemensamt förslag i närtid. På tisdagen blev detaljerna runt utskottsinitiativet klara.

– Det som skiljer sig från Läkarförbundets och Vårdförbundets debattartikel är att vi inte föreslår en kriskommission utan i stället vill se ett snabbt agerande på ett antal punkter. Det tar tid att bygga upp en kommission, och vi tycker att det är angeläget att vi här och nu gör en massa åtgärder, säger socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD).

Acko Ankarberg Johansson. Foto: Kristdemokraterna

Förslagen handlar bland annat om att ta fram en nationell plan för hur vårdplatsbristen ska åtgärdas. Även socialminister Lena Hallengren (S) lyfte fler vårdplatser som ett mål med den överenskommelse med Sveriges Kommuner och regioner (SKR) som presenterades i förra veckan. Regeringens satsning är dock otillräcklig, enligt oppositionen.

– Den löpande uppföljningen saknas ju helt i regeringens överenskommelser med SKR. De har inga mått för att se till att det verkligen blir fler vårdplatser eller att arbetsmiljön förbättras. Det räcker inte med fina formuleringar om man inte följer upp hur det går och sedan åtgärdar sådant som brister, säger Acko Ankarberg Johansson.

En ordentlig uppföljning är central för flera av oppositionens förslag, menar hon. Bland annat vill partierna se en samordning av vårdköerna, att Arbetsmiljöverket ska få i uppdrag att göra en större översyn av arbetsmiljön i vården och att det ska bli lättare för vårdens medarbetare att arbeta både offentligt och privat.

– Många som arbetar inom vården har mötts av karantänsbestämmelser, att man till exempel inte får återkomma till en arbetsplats inom en viss tid efter att man har slutat där. Under pandemin har det på vissa håll funnits ledig kapacitet samtidigt som andra har slitit väldigt hårt. Det har helt enkelt inte funnits avtal och strukturer som gjort det möjligt att gå mellan olika arbetsgivare.

På torsdag kommer socialutskottet att pröva om det finns stöd för att fortsätta bereda oppositionens förslag. Även Vänsterpartiets utskottsinitiativ om en kriskommission kommer då att tas upp. Om det blir en majoritet för förslaget i socialutskottet är nästa steg att föreslå att riksdagen gör ett tillkännagivande. Det innebär i sin tur att riksdagen vill se åtgärder från regeringen.

Läs också:

Miljardförstärkning till sjukvården: »Vårdplatserna behöver bli fler«

V ställer sig bakom vårdfackens krav på kriskommission

Oppositionen utlovar initiativ för fler vårdplatser och bättre arbetsmiljö

Rydgren Stale om ministermötet: Inga löften om konkreta åtgärder

Vårdfacken kräver kriskommission för arbetsmiljön i sjukvården

Oppositionens förslag på åtgärder

  1. En övergripande målsättning för fler vårdplatser och en nationell plan för hur bristen på vårdplatser ska åtgärdas.
  2. En samordning av vårdköerna.
  3. Rätt för patienter att fritt söka såväl öppen som sluten specialistvård i hela landet.
  4. Stärkt kompetensförsörjning inom vården.
  5. Fler möjligheter för vårdens medarbetare att arbeta med olika huvudmän.
  6. En översyn av arbetsmiljöerna i vården, som Arbetsmiljöverket får i uppdrag att genomföra.
  7. Konkreta åtgärder för att stärka Företagshälsan.