Förra året anmäldes 254 allvarliga vårdskador på sjukhusen i Region Västernorrland, 18 fler än året innan, rapporterar P4 Västernorrland. Sett över hela landet var Västernorrland också den region som hade flest överbeläggningar per 100 vårdplatser förra året, något som Läkartidningen tidigare rapporterat om. Den utvecklingen har fortsatt i år. Enligt de senaste siffrorna från Sveriges Kommuner och regioner hade Västernorrland i januari 13,7 överbeläggningar per 100 platser, vilket var högst i landet. Det är dock Sundsvalls sjukhus med 20,9 överbeläggningar som sticker ut i statistiken.

Överbeläggningarna och bristen på vårdplatser innebär en ökad risk för patientsäkerheten, enligt chefläkare Mikael Saric.

– Vi är oroliga att vårdskadorna kommer att öka och vi har också en farhåga att den långsiktiga uthålligheten påverkas negativt när medarbetarna får slita så hårt under så lång tid, säger han i radiointervjun.

Som exempel tar han upp risker för smittspridning vid korridorvård eller att vårdinsatser fördröjs.

– Överhuvudtaget ökar risken för misstag när en organisation är stressad och belastad.

Även i Sollefteå växer problemen med att bemanna alla vårdplatser. På tisdagen valde sjukhusledningen att gå upp i förstärkningsläge.

– Vi aktiverar vår krisledningsorganisation för att kunna ha en snabb beslutsprocess i ett svårt läge. Vi behöver samla våra resurser på sjukhuset och samverka i alla led för att klara vårt vårduppdrag, säger Agneta Nordlander, områdesdirektör för närsjukvårdsområde väster, i ett pressmeddelande.

Situationen tros dessutom förvärras ytterligare i nästa vecka eftersom avtal med hyrpersonal går ut utan att någon ny personal har rekryterats.

– Vi har ambitionen att ha kvar så många vårdplatser och så mycket av normal verksamhet som möjligt. Med den brist på medarbetare vi har är det svårt men vi försöker hitta lösningar som får minst negativa konsekvenser, säger Agneta Nordlander.

Läs också:

Sjukvårdspartiet i Västernorrland kräver snabba åtgärder

Överbeläggningarna drar iväg uppåt igen efter nedgång 2020