Under det första halvåret 2021 registrerades 753 fler cancertumörer i landet än under motsvarande period 2019, före pandemin. Det motsvarar en uppgång på 1,3 procent.

Enligt onkologen Johan Ahlgren, som är en av rapportförfattarna, är huvudanledningen att folk återigen sökt sig till sjukvården.

– En viktig orsak till återhämtningen är troligen att befolkningens minskade benägenhet att söka vård våren 2020 tycks ha återgått till mer normala nivåer under 2021, något som sannolikt avspeglar en god vaccinationstäckning, säger han i ett pressmeddelande.

I en intervju med Sveriges Radio utvecklar han resonemanget om läget i början av pandemin.

– Det fanns en stor rädsla bland folk att söka sjukvård, inte minst hos screeningverksamheterna, där man förväntas söka för säkerhets skull även om man inte har symtom. Där kan man förstå att folk stannade hemma för att ta det säkra före det osäkra.

Vissa cancerdiagnoser har dock fortsatt minska i antal, såsom lungcancer, livmoderhalscancer och prostatacancer.

– En bidragande orsak till den fortsatta nedgången är troligen den ökade användningen av magnetkamerabilder vid diagnostik av prostatacancer, något som gör att överdiagnostiken av prostatacancer med utpräglad lågriskprofil förväntas minska, säger Johan Ahlgren.

Han slår också fast att sjukvården, trots den höga belastningen från covid-19, haft en god förmåga att diagnosticera cancer. Ytterligare uppföljningstid av effekterna på cancerdiagnostiken behövs dock innan det går att göra en slutlig bedömning.