Akutsjukhusen i Stockholm har utökat kapaciteten för att minska operationsköerna. Men samtidigt är antalet tillgängliga eftervårdsplatser inte tillräckligt många, vilket skapar problem med inställda operationer.

För att lösa den här flaskhalsen tecknar regionen nu direktavtal med geriatriska kliniker hos Capio och hos SLSO, det vill säga den regiondrivna närsjukvården. Det meddelar Region Stockholm på sin webbplats.

Initialt handlar det om totalt 20 vårdplatser, och tanken är alltså att det ska finnas kompetens vid de geriatriska klinikerna för att på ett patientsäkert sätt även omhänderta icke-geriatriska patienter som genomgått en operation vid akutsjukhus.

Avtalen är tillfälliga och ska gälla fram till årsskiftet. Kostnaden beräknas uppgå till mellan 42 och 45 miljoner kronor.

Enligt regionen bedöms det utökade uppdraget inte leda till undanträngningseffekter vid de geriatriska klinikerna eftersom det redan finns viss överkapacitet inom det ordinarie uppdraget.