Hittills har en tredje dos av Pfizer Biontechs covidvaccin rekommenderats först från 18 år, men nu ger EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP klartecken för ett godkännande från 12 års ålder inom EU.

Rekommendationen baseras på en så kallad interimsanalys av data från en klinisk studie där personer från 16 år fått en påfyllnadsdos av vaccinet, tillsammans publicerad litteratur samt observationsdata där en påfyllnadsdos getts till hos unga personer i Israel.

Dessutom ger CHMP alltså grönt ljus för Modernas vaccin Spikevax även hos 6- till 11-åringar. Sedan tidigare är Comirnaty godkänt för att användas i den här åldersgruppen.

Formellt sett blir det nu upp till EU-kommissionen att klubba igenom det hela.

Efter beskedet om påfyllnadsdos från 12 års ålder har Barnläkarföreningen nu uppdaterat sina rekommendationer, i samråd med Folkhälsomyndigheten.

I nuläget är Comirnaty det enda covidvaccin som Folkhälsomyndigheten rekommenderar för personer som är under 18 år.

Enligt Barnläkarföreningen kan påfyllnadsdos komma ifråga från 12 års ålder tidigast fem månader efter dos två. Men bara i särskilda grupper, till exempel barn med svår lungsjukdom eller extrem fetma.

För barn från 5 år som på grund av sjukdom eller medicinering förväntas svara sämre på vaccinationen än andra barn rekommenderas en extra dos – det vill säga en tredje primärdos – tidigast åtta veckor efter dos två. För barn som har fått tre doser inom primärvaccinationen blir påfyllnadsdosen i praktiken en fjärde dos konstaterar Barnläkarföreningen.

Enligt Barnläkarföreningen är det upp till behandlande läkare att avgöra om det är aktuellt med vaccination.