Folkhälsomyndigheten gör återkommande seroepidemiologiska undersökningar för att analysera förekomsten av antikroppar mot sars-cov-2 i befolkningen. Den senaste undersökningen av blodprov gjordes under två veckor i månadsskiftet november/december 2021, alltså innan den kraftiga ökningen av antalet fall orsakade av omikron.

Resultatet visade att 85 procent av proverna innehöll antikroppar. I gruppen 65–95 år hade 90 procent antikroppar och i gruppen 20–64 år 95 procent. Bland barn och unga i åldern 0–19 år visar undersökningen att 56 procent hade antikroppar, enligt ett pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten.

Den största förändringen jämfört med den senaste mätningen i september syns i åldersgruppen 12–15 år, där andelen med antikroppar ökade från 40 till 74 procent. Under samma period ökade vaccintäckningen med minst en dos i denna grupp från nära noll till 47 procent.

– Vi ser att vaccinationerna i åldersgruppen 12 till 15 år resulterat i en förväntad ökning av antikroppsförekomsten. En hög vaccinationstäckning i befolkningen bidrar till att hålla nere antalet fall av allvarlig sjukdom trots den omfattande spridningen av omikronvarianten, säger Andreas Bråve, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, i pressmeddelandet.

Bland unga i åldern 16–19 år, där vaccintäckningen var 74 procent, hade andelen prov med antikroppar ökat till 87 procent. I åldrarna 0–11 år, där vaccination inte rekommenderas, låg förekomsten relativt oförändrad på 30 procent.