Enklare sjukintyg har i åratal efterfrågats från sjukvårdens sida. Nu har Försäkringskassan beslutat sig för att undersöka hur både vården och myndigheten kan utnyttja ny teknik för att förenkla processen, rapporterar Dagens Medicin.

Stefan Olowsson leder Försäkringskassans projekt om hur ny teknik kan förenkla sjukskrivningarna. Pressbild.

– Vi kräver in intyg och kompletteringar hela tiden, även sådant vi inte behöver, och det vill vi modifiera. Under pandemin har vi dragit ner på kraven eftersom läkarna inte hunnit med och då kan man fråga sig – behöver vi intygen då? säger Stefan Olowsson som leder projektet till tidningen.

I ett första steg gäller den förenklade hanteringen kortare sjukskrivningar på max en månad – intyg som ändå inte hinner handläggas innan personen ifråga återgått till sitt arbete, enligt Stefan Olowsson.

– Kunde vi automatisera kortare sjukskrivningar skulle det underlätta mycket och vi kunde lägga resurserna på de långtidssjukskrivna i stället.

Ett förslag som har varit uppe för diskussion är också att hämta diagnoskoder direkt ur patientjournalerna. Enligt Stefan Olowsson vore en sådan lösning tekniskt möjlig. Patienten skulle i så fall kunna godkänna att data hämtas ur journalen via bank-id. Om idén även är juridiskt hållbar är dock fortfarande osäkert.

– Vi diskuterar den frågan och ännu har ingen sagt att det är omöjligt. Frågan är om ett läkarintyg kan bestå endast av en eller flera diagnoskoder?

Peter Munck af Rosenschöld är vd för Sveriges företagshälsor som agerar bollplank åt Försäkringskassan i frågan.

– Vi vill underlätta återgång i arbete för individens och arbetsgivarens skull och ser att det här kan förenkla för alla inblandade parter i processen, även för de sjukskrivande läkarna. Vi ska utnyttja ny teknik och minska det byråkratiska krånglet, helt enkelt, säger han till Dagens Medicin.

Regeringen har under pandemin lättat på reglerna kring sjukskrivning genom att besluta att det inte ska krävas något läkarintyg för de första 14 dagarna en person är sjuk.