Ny statistik från Läkemedelsverket visar att antalet restanmälda ärenden och förpackningar sjönk från 2 670 år 2020 till 1 902 förra året.

Coronapandemin ledde till en oväntat stor ökning av efterfrågan på läkemedel under de första månaderna av pandemin. En konsekvens blev att antalet restanmälda läkemedel 2020 steg med cirka 20 procent jämfört med 2019. Johan Andersson, enhetschef vid Läkemedelsverket, förklarade vad som låg bakom i en intervju med Läkemedelsvärlden för ett år sedan.

– Det handlade dels om att folk hamstrade läkemedel av oro för att de skulle ta slut, dels om en stor ökning av läkemedelsbehovet inom intensivvården och annan sjukhusvård av covid-19-sjuka, sa han då.

Men efter ett intensivt arbete för att förbättra tillgången till läkemedel minskade antalet restanmälda läkemedel kraftigt under förra året. Sett över hela året handlar det om en minskning med nästan 30 procent. Förändringen tros dock inte bli långvarig.

– Tyvärr tror vi att antalet restanmälningar på sikt kommer att öka. Vi ser sådana tendenser redan under fjärde kvartalet 2021, säger Johan Andersson i ett pressmeddelande.

Han betonar dock att det fortfarande handlar om en liten andel av läkemedlen som restanmäls, 2,4 procent av det totala antalet förpackningar. De läkemedel som oftast restanmäldes förra året tillhör också de vanligaste; läkemedel för mag- tarmkanalen, för nervsystemet samt veterinära läkemedel. Enligt Johan Andersson blir ett läkemedel ofta restanmält på grund av bristande produktionskapacitet, oväntat stor efterfrågan eller hinder i produktionsprocessen.