Läkaren hade sökt en AT-plats på ett sjukhus där de två rekommendationsbreven bifogats under vinterhalvåret 2018–2019. Det ena brevet var skrivet av en läkare som tidigare skrivit rekommendationsbrev till den nu dömda underläkaren. Men i brevet hade delar av innehållet ändrats och andra delar lagts till.

Det andra brevet såg ut att vara skrivet av en annan läkare. Men denne säger att han aldrig har skrivit ett rekommendationsbrev till den nu dömde.

Underläkaren nekar till att hen varit medverkande i urkundsförfalskningen. I stället ska det ha varit dennes dåvarande partner som på eget bevåg, utan underläkarens kännedom, framställt breven. Underläkaren vill dock inte namnge vem partnern i fråga är.

Tingsrätten tror inte på underläkaren. Rätten menar att breven innehåller sådan information med sådana detaljer som bara kan ha kommit från underläkaren själv. Det går förvisso inte att utesluta att någon annan varit inblandad, men tingsrätten anser att underläkaren måste betraktas som gärningsman.

Underläkaren döms till villkorlig dom och lägsta möjliga antal dagsböter: 30 à 500 kronor. Att straffet inte blir högre beror på flera saker. Underläkaren är inte dömd för brott tidigare, och brottets karaktär motiverar inte fängelse. Dessutom skedde brottet för flera år sedan och tingsrätten utgår från att det leder till hinder i läkarens karriär.