Antalet covid-19-fall i statistiken pekar nedåt. Men då måste man komma ihåg att rekommendationerna för testning har ändrats. Den 20 januari publicerade Folkhälsomyndigheten ett stöd för prioritering eftersom testkapaciteten inte räckte till. I samband med det slutade ett antal regioner att testa brett. Och på onsdagen denna vecka kom ytterliga rekommendationer från myndigheten, där bland annat testning vid inresa i Sverige togs bort.

– Det går egentligen inte nu att från dag till dag och vecka till vecka följa antalet bekräftade fall och tro att det speglar smittspridningen, sa Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, vid den myndighetsgemensamma presskonferensen på torsdagen.

– Men det är fortsatt en väldigt hög smittspridning i samhället, tillade hon.

Om man ändå tittar på andelen positiva prov, är det ungefär lika många som veckan innan: 45 procent. Antalet tester var drygt 330 000, i stället för som tidigare drygt 500 000.

Antalet inlagda på landets intensivvårdsavdelningar fortsätter ligga på ungefär samma nivå som tidigare veckor efter årsskiftet. I den senaste veckomätningen fanns lite över 480 disponibla Iva-platser, vara drygt 350 var belagda. Det betyder att det finns 27 procent ledig kapacitet. Av de belagda platserna hade 93 covidpatienter.

Det totala antalet inneliggande patienter med covid-19 är drygt 2 040, vilket är en liten ökning. Men Folkhälsomyndigheten räknar inte med en större smittspridning eller belastning på sjukvården nu när restriktionerna lyfts.

– Vi tror inte att det kommer att påverka i sådan omfattning att vi får en påverkan på vården, utan att det inte kommer att bli så mycket värre tack vare den höga immuniteten och vaccinationen, sa Sara Byfors.

Däremot räknar man med en viss ökning av antalet avlidna patienter per vecka. Där sker just nu en liten ökning.

– Det är ju en omfattande smittspridning nu och vi ser framför oss att antalet avlidna per vecka fortsätter öka en tid, sa Sara Byfors.