En TV4-journalist anmälde Folkhälsomyndigheten för brott mot tryckfrihetsordningen under förra året, efter att myndigheten hävdat att allmänna handlingar var belagda med sekretess och sedan inte fattat några formella beslut med besvärshänvisningar. På så vis har det blivit omöjligt för journalisten att överklaga beslutet, enligt anmälan. Anmälaren hävdar också att Folkhälsomyndigheten »för att avskräcka« slentrianmässigt krävt betalt för handlingar som borde vara kostnadsfria.

Anmälaren vänder sig också emot de långa väntetiderna för att få ut handlingar, något som Folkhälsomyndigheten förklarat med ett ökad tryck under pandemin. Men med ökade anslag och ett års erfarenhet av en pandemi borde myndigheten ha fått ordning på sina rutiner, anser anmälaren. »Utvecklingen har dock varit den motsatta. Detta tyder på att Fohm inte vill att myndighetens verksamhet ska granskas«, skriver journalisten.

Nu kritiserar chefs-JO Erik Nymansson Folkhälsomyndigheten. I beslutet står att chefs-JO visserligen har förståelse för att pandemin har krävt omfattande arbetsinsatser från Folkhälsomyndighetens sida, men att offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen och ett fundament i vår demokrati. Därför är det »av stor vikt att en myndighet kan se till att principen får genomslag, inte minst under en så allvarlig samhällskris som pandemin har inneburit«.

Folkhälsomyndigheten säger sig dock ha vidtagit en mängd åtgärder för att kunna ta hand om alla önskemål om allmänna handlingar enligt lagen, vilket Erik Nymansson ser positivt på.