Folkhälsomyndigheten presenterade under måndagen två nya scenarier som sträcker sig från den 20 februari och fram till den 20 maj för att visa hur pandemin kan komma att utveckla sig. Jämfört med tidigare rapporter är dessa senaste scenarier mer osäkra, bland annat eftersom mörkertalet i smittspridningen nu är högre sedan testningsrekommendationerna ändrats.

Enligt scenario 0, den mest sannolika utvecklingen, kommer smittspridningen fortsätta minska i snabb takt och ligga på låga nivåer fram till sommaren.

– Vi är i ett nytt läge i pandemin där det finns ett brett immunologiskt skydd i befolkningen, eftersom många är vaccinerade och har haft infektionen. Även om smittan skulle öka igen så är det osannolikt att många skulle drabbas av svår sjukdom, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i ett pressmeddelande.

Scenario 1 däremot utgår ifrån en hypotetisk ny virusvariant av särskild betydelse kring den 20 mars. Om en sådan smittsam virusvariant, med förmågan att bryta igenom skyddseffekten av både vaccination och genomgången infektion, skulle dyka upp tros smittspridningen nå sin kulmen i mitten av maj med drygt 20 000 fall per dag. En sådan utveckling bedöms inte som trolig, men kan inte uteslutas.

Anders Tegnell säger att det är viktigt att vården har en fortsatt hög beredskap och att hygienrutiner följs.

– Genom att fortsätta med nationell övervakning och testning inom vård och omsorg kan vi se förändringar i smittspridning och vårdbehov, och även upptäcka nya virusvarianter.

Nya smittspridningsscenarier kommer att presenteras den 20 april.