Forskare har tidigare rapporterat i studier att de lyckats få patienter med ryggmärgsskada att gå med hjälp av elektrisk stimulering av ryggmärgen och intensiv rehabilitering. Hittills har man använt sig av elektroder som utvecklats för ryggmärgsstimulering hos patienter med smärta.

Nu har dock en grupp under ledning av schweiziska forskare för första gången utvecklat ett system med särskilda elektroder för just patienter med ryggmärgsskador – ett system som gör det möjligt att stimulera på fler nivåer och över nervrötter.

Enligt forskarna öppnar fynden – som publiceras i Nature Medicine – för en realistisk väg till en behandling som kan ge kliniskt meningsfull förbättring vid ett brett spektrum av ryggmärgsskador.

Mikael Svensson, professor i neurokirurgi vid Karolinska institutet, som inte varit med och gjort studien, tycker att resultaten är intressanta.

– Det är spännande så till vida att det i dagsläget inte finns några etablerade metoder, vare sig kirurgiska eller medicinska, där man kan få tillbaka neurologiska funktioner efter en ryggmärgsskada.

Men han varnar samtidigt för att dra allt för stora växlar på resultaten och eventuell användning på bred front.

– Det verkar som att det krävs specialutvecklade elektroder som man stoppar in över ryggmärgen. Stämmer det som de skriver i studien så kommer man antagligen behöva en uppsättning av en mängd olika typer av elektroder som man får anpassa till den enskilda patientens nervskada, säger Mikael Svensson.

Ett problem är också att selektera patienter som skulle kunna ha nytta av metoden, anser han.

– Det måste finnas funktion kvar i ryggmärgen som de här elektroderna kan stimulera för att funktion ska komma tillbaka. Gör det inte det, vilket många gånger kan vara fallet, så finns det egentligen bara en annan väg och det är ju att man helt enkelt försöker transplantera perifera nerver som ska överbrygga själva ryggmärgsskadan, säger Mikael Svensson som själv forskar inom det området.

– I selekterade fall kanske det räcker med det här men i många andra fall tror jag att det kommer att krävas en kombination av annan typ av rekonstruktiv kirurgi av ryggmärgen, i kombination med till exempel sådan här neuromodulleringsteknik, säger han.

I den pågående studien fick tre patienter som bedömts ha kompletta ryggmärgsskador – där alla neurologiska funktioner nedanför skadenivån ansågs ha gått förlorade – individuellt anpassad elektrisk stimulering av ryggmärgen.

Enligt forskarna sågs en så gott som omedelbar effekt: patienterna återfick neurologiska funktioner inom bara ett dygn efter att behandlingen påbörjats. Enligt forskarna kunde alla tre patienterna ta någon form av steg på ett löpband redan samma dag.

Efter ett fem månader långt rehabiliteringsprogram kunde deltagarna gå självständigt med en rollator som stöd. En deltagare kunde till och med ta sig upp för en trappa och över mer komplex terräng. Deltagarna kunde också ta sig fram på en trehjulig cykel.

Förbättrad kontroll av hållningen av bålen gjorde dessutom att de kunde »ägna sig åt fritidsaktiviteter som boxning, att stå i en bar och ta en drink, eller att paddla på en sjö«, enligt forskarna.

Även om deltagarna kunde ta sig fram självständigt är det viktigt att betona att de inte återfick ett normalt rörelsemönster, enligt forskarna. De framhåller dock att förbättringen hos deltagarna var tillräckligt stor för att kunna genomföra en rad aktiviteter under en längre tid.

Läs abstract.