– Målet är att förbättra förutsättningarna för att fler organdonationer kan genomföras. På så sätt kan sjukvården rädda fler liv, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Regeringen skickade i januari lagförslaget på remiss till Lagrådet, vilket Läkartidningen då berättade om. I sitt yttrande föreslog Lagrådet förtydliganden på några punkter, synpunkter som också föranlett vissa ändringar i lagtexten. Och nu har regeringen alltså ett slutgiltigt lagförslag som lämnas till riksdagen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Läs mer:

Ny lagrådsremiss om organdonationer

Regeringen lägger fram omarbetat förslag om organdonation

Regeringen drar tillbaka lagförslag om organdonation