Föreskriften för läkarnas nya bastjänstgöring (BT) skulle ha börjat gälla juli 2020, men på grund av pandemin försenades införandet med ett år.

Men trots att det inte fanns någon föreskrift startade Region Skåne ett pilotprojekt med åtta BT-läkare redan i februari förra året, något Läkartidningen tidigare uppmärksammat.

Caroline Mellberg, BT-chef i Region Skåne. Foto: Åsa Östgren

– Då hade vi redan kommit så långt med det så att vi bestämde oss för att dra i gång pilotprojektet. De här individerna startade alltså innan det fanns ett lagkrav på BT. Men nu när de avslutar finns det ju det, säger Caroline Mellberg, BT-chef i Region Skåne.

Nu, ett år senare, är de åtta läkarna i BT-pilotgruppen antingen godkända av regionen eller kommer att bli det inom kort.

Tanken med pilotprojektet var bland annat att hitta ett bra upplägg inför kommande kullar av BT-läkare när föreskriften väl skulle börja gälla. Enligt Caroline Mellberg har man förändrat en hel del utifrån erfarenheterna från piloten.

– Vi har skruvat ganska mycket. Vi var lite inkörda i det här gamla AT-tänket med fasta längder på placeringar och det fick den här piloten också. Men vi insåg snabbt att det är en väldigt heterogen grupp där alla inte har samma behov. Det har vi tagit med oss.

Caroline Mellberg fortsätter:

– En del av läkarna har redan jobbat väldigt mycket i primärvården men aldrig satt sin fot på sjukhuset. I de fallen har vi valt att i stället förlänga delen med akut sjukvård, som bara behöver vara tre månader, eftersom det har funnits ett sådant behov. Det blir mycket mer behovsstyrt för att nå målen om man jämför med AT. Vi är mer flexibla än tidigare.

En BT-läkare som nu blivit godkänd av regionen är Elias Schoenwandt.

– Det känns jättebra. Ibland blir man förvånad hur snabbt tiden går. Det var ett år som gick så snabbt och det var mycket som hände och mycket att ta in. Men det var väldigt kul och lärorik, säger han.

Elias Schoenwandt, som är läkarutbildad i Tyskland, är positiv till upplägget för BT i Skåne.

Elias Schoenwandt har just avslutat sin BT i Skåne.
Foto: André de Loisted

– Jag tycker att det var bra att man hade möjlighet att se så många olika delar av sjukvården. Sedan fanns det alltid möjligheter att få återkoppling och man kunde diskutera och utvärdera. Vi hade också en studierektor som var väldigt engagerad.

Nästa steg är att ansöka om formellt godkänd BT hos Socialstyrelsen.

– Jag har precis fått bekräftelse från Socialstyrelsen att de tagit emot handlingarna och det blir ju att invänta deras bedömning.

Socialstyrelsen uppger att man nu har utfärdat de två första intygen om godkänd BT och att båda gäller BT-läkare i Skåne.

Caroline Mellberg flaggar för att Socialstyrelsens bedömning för BT-läkarna eventuellt kan dra ut lite på tiden eftersom hanteringen av den här typen av ansökningar också är ny för Socialstyrelsen.

– Om läkarna blir underkända så är det vi som måste skriva om intygen. När det är en ny lag och ny förordning så ska ju själva intygen också testas juridiskt. Vi har ju ingen mall för detta utan vi måste testa våra skrivningar. Men läkarna har ju fått det med sig det de ska. Det är inte så att vår BT inte håller måttet!

Läs också:

Region Skåne testar sitt upplägg i pilotform: »En del frågar vad BT är när de ser min namnskylt«

Sylf varnar för låga löner bland BT-läkare: »Flera tusen mindre än ST«

BASTJÄNSTGÖRING I REGION SKÅNE

BT är en målstyrd utbildning som ska vara minst sex månader lång med två obligatoriska placeringar inom primärvård och akut sjukvård och max fyra placeringar totalt sett.

I Skåne ser upplägget ut så här:

  • 24 regionala basutbildningstjänster årligen.
  • Tjänstgöringstiden är tidsbegränsad och omfattar ett års heltidsarbete: sex månader på akutsjukhus och resterande halvår inom primärvården.
  • BT-platserna är uppdelade på regionens tre akutsjukhus: Skånes universitetssjukhus, Helsingborgs lasarett och Centralsjukhuset Kristianstad.

Källa: Region Skåne