På torsdagsmorgonen kom beskedet att restriktionerna hävs i nästa vecka, då bedömningen är att smittan gått in i en ny fas. Samtidigt har Folkhälsomyndigheten begärt att covid-19 inte längre ska klassificeras som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Men även om smittspridningen inte längre verkar öka lika snabbt som tidigare är det fortfarande tufft för vårdpersonalen runt om i landet, enligt Urban Lindberg, avdelningschef på Socialstyrelsen.

– Den sammantagna bilden från regionerna är att det är en fortsatt ansträngd situation, främst till följd av hög sjukfrånvaro; vårdpersonal kanske är hemma i karantän eller vårdar sjuka barn. Däremot har regionernas prognoser på både kort och lång sikt förbättrats sedan förra veckan, sa han under den myndighetsgemensamma pressträffen på eftermiddagen.

I dagsläget vårdas 2 003 patienter med covid-19 på sjukhus utanför intensivvården och 106 ligger på Iva.

– Men ökningen som vi har sett de senaste veckorna har avstannat något, säger Urban Lindberg.

Anders Tegnell kommenterade också rapporter om Iva-personals oro över hur deras arbete påverkas av att restriktionerna plockas bort.

– Vi måste förstås sympatisera med de här grupperna inom sjukvården som jobbat väldigt hårt under väldigt lång tid. Men vår bedömning är att det här inte kommer ha någon större påverkan på deras arbetssituation. Den styrs av annat, och kanske kommer den i stället underlättas av att de får ett mindre personalbortfall.

Liksom merparten av restriktionerna kommer rekommendationen om förhållningsregler för symtomfria hushållskontakter att tas bort i nästa vecka.

Läs också:

Restriktionerna hävs i nästa vecka: »Dags att öppna upp Sverige igen«

Karantänsregler ändras för att minska personalbristen