Utvecklingen mot allt färre vårdplatser har gått för långt, sa Lena Hallengren under en presskonferens på torsdagsmorgonen. Hon påpekade att patienter får vänta för länge på akuten och att beläggningsgraden ofta är 100 procent eller högre.

– För mig säger det att marginalerna är för små. Vårdens kvalitet är hög, men det sker till viss del på bekostnad av en mycket besvärlig situation för personalen, och så ska det inte behöva vara.

Till detta visade Lena Hallengren diagram över hur sjukvården påverkats under pandemin, om antal vårdplatser, bemanningen och överbeläggningar. Hon påtalade att sjukvården behöver större resurser, där vårdplatser är en pusselbit.

Lena Hallengren presenterade två regeringssatsningar som ska bidra till det. Under torsdagen kommer regeringen att fatta beslut om 423 miljoner kronor som avsätts enligt budget till att öka vårdplatserna i landet. Socialstyrelsen ska följa upp satsningen och regeringen planerar att återkomma om en utökad roll för myndigheten i dimensioneringen av vårdplatser.

På frågan hur långt 423 miljoner räcker, svarade Lena Hallengren:

– Alla pengar som regionerna får del av – rätt använda – spelar förstås en viktig roll.

– Det är svårt att säga hur många vårdplatser som behövs. Men jag tycker det är viktigt att säga att vi har en lite för liten kostym. Den kan behöva utökas olika i olika delar av landet och delar av vårdens verksamhet. Men vi kan inte ha en överbeläggning som satts i system.

En annan ny, men tidigare aviserad satsning, blir fyra miljarder kronor till regionerna för att beta av vårdköerna i pandemins kölvatten. Pengarna ska fördelas till regionerna baserat på folkmängd. Sedan tidigare finns exempelvis två miljarder kronor som fördelas av Socialstyrelsen, och tre så kallade tillgänglighetsmiljarder för att korta väntetiderna.

– Jag vill inte att ekonomiska resurser ska vara ett hinder på vägen. I enlighet med budgetpropositionen kommer regeringen i dag att fördela fyra miljarder till regionerna för att hantera den uppskjutna vården och vid behov också covid-19-relaterad vård, sa Lena Hallengren.

Läkarförbundet ser det som en seger för organisationen att Lena Hallengren lyfter vårdplatsbristen.

»Äntligen! Regeringen säger nu tydligt att Sverige har för få vårdplatser och att beläggningsgraden på våra sjukhus är för hög. Det är en ny tongång från regeringen och vi välkomnar att de ser problemen«, skriver Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet, i sociala medier.

 

Läs även:

Överbeläggningarna drar iväg uppåt igen

Oppositionen vill se nationell plan och uppföljning för fler vårdplatser

Miljardförstärkning till sjukvården: »Vårdplatserna behöver bli fler«

Så ska coronamiljarderna användas