Anna Granevärn blir tf hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jämtland Härjedalen. Foto: Andreas Larsson

Anna Granevärn börjar den nya tjänsten i mars. I dag är hon divisionschef för Nära vård och hon har tidigare varit primärvårdschef i regionen. Hur länge hon kommer ha rollen som hälso- och sjukvårdsdirektör är inte bestämt. Rekryteringen påbörjas först när en ordinarie regiondirektör finns på plats.

– Jag är oerhört glad över att Anna har tackat ja till detta. Hennes tidigare erfarenheter av organisationen och att driva förändringsarbete kommer att vara till stor hjälp i arbetet framåt, säger Anders Byström, tillförordnad regiondirektör, i ett pressmeddelande.

I november förra året krävde den lokala läkarföreningen att sjukhusledningen skulle avgå, i ett öppet brev till regionpolitikerna.

I december meddelade regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand (C) att regiondirektören Hans Svensson avgår med omedelbar verkan. Nyligen meddelande även hälso- och sjukvårdsdirektören Maria Söderkvist att hon slutar.

– Jag ser fram emot den här utmaningen och möjligheten att, på ett mer övergripande plan, bidra i omställningen till en nära vård. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar, inte bara hos oss utan i hela Sverige, och för att vi ska kunna möta dem krävs ett förändrat förhållningssätt och förflyttning i sättet att arbeta, säger Anna Granevärn i ett pressmeddelande

Det har stormat mycket kring Östersunds sjukhus de senaste åren. Arbetsmiljöverket granskar just nu arbetsmiljön vid flera kliniker, efter anmälningar från bland annat läkarföreningen. Primärvården i regionen fungerar däremot, som Läkartidningen tidigare har berättat, bättre.

Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp i Jämtland Härjedalen får även ett nytillskott i form av regionöverläkare Lisbet Gibson, med syfte att stärka den medicinska kompetensen i gruppen.

Läs också: 

Läkarföreningen i Jämtland kräver ledningens avgång: »Måttet rågat«

Kritiserad regiondirektör får gå med omedelbar verkan