I förra veckan skrev Läkartidningen om att Försäkringskassan vill förenkla sjukintygsskrivandet genom att använda sig av ny teknik, ett projekt som Dagens Medicin var först med att rapportera om. Ett av förslagen som varit på tapeten är att göra det möjligt för Försäkringskassan att plocka diagnoskoder direkt ur patienternas journaler vid kortare sjukskrivningar.

Men Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, tror inte på idén.

– Det finns inget som säger att vårdgivare kan släppa in en utomstående aktör direkt i journalen, det har jag svårt att se skulle vara rättsligt möjligt. De måste ju följa patientdatalagen och dataskyddsförordningen, GDPR, säger Linn Sandmark, tillförordnad chef på IMY, till Dagens Medicin.

Däremot tror hon att det skulle vara möjligt rent juridiskt att lämna ut uppgifter efter en sekretessbedömning av vårdgivaren, även om det kräver hög IT-säkerhet.

Försäkringskassans initiativ för att minska arbetet med sjukintygen välkomnas av Läkarförbundet och Distriktsläkarföreningen. Det finns dock önskemål om att professionen bjuds in till samtal redan i ett tidigt stadium.

»Vi förutsätter att Försäkringskassan nu kontaktar Läkarförbundet för en dialog, det har alla att vinna på«, skrev Marina Tuutma, förbundets andre vice ordförande och DLF:s ordförande i ett mejl till Läkartidningen.

Läs också:

Enklare sjukintyg utreds – diagnoskoder kan tas direkt ur journaler

Läkarförbundet vill se dialog med Försäkringskassan om sjukintygen