Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, inledde en granskning av ambulansbolaget 2020 efter att ha fått in flera anmälningar som rörde brister i personalens kompetens, läkemedelshantering och företagets systematiska patientsäkerhetsarbete. Oanmälda inspektioner visade att personalen hade utgångna läkemedel med sig ut på uppdrag, vilket enligt Ivo innebär en patientsäkerhetsrisk, eftersom läkemedel bryts ned med tiden. Ivos utredning har också slagit fast att sjukvårdare och undersköterskor fått delegerat att ge både adrenalin och kortison, trots att olegitimerad personal inte har rätt att ordinera läkemedel.

Ivo har också påtalat att det saknas uppgifter i journalföringen. Trots att flera brister varit kända av ledningen har inga förbättringar skett, enligt Ivo, som nu har utfärdat ett föreläggande till bolaget. Inom tre veckor måste företaget ha kommit till rätta med problemen. Om så inte sker kan Ivo komma att besluta att helt eller delvis förbjuda verksamheten.