Det vinnande arkitektförslaget på nytt sjukhus i Räppe i Växjö. Bild: Arkitema + Link

I början av mars ska regionfullmäktige i Kronoberg ta det formella beslutet om var det nya sjukhuset i Växjö ska placeras. Alternativen har varit två: att bygga på den gamla platsen i stadskärnan, eller bygga ett helt nytt sjukhusområde i stadsdelen Räppe väster om de centrala delarna av stan.

Men frågan avgjordes i praktiken redan i dag, fredag. Då kom Socialdemokraternas partigrupp i regionfullmäktige överens om att rösta för Räppe. Därmed finns en politisk majoritet för det nya sjukhusområdet.

– Vi har vägt alternativen mot varandra och kommit fram till att det vi tror är bäst för patienter och personal är att bygga ett nytt sjukhus i Räppe, säger Robert Olesen (S), partidistriktets ordförande och vikarierande regionråd.

Var det ett svårt beslut?

– Det är klart att det är ett historiskt stort beslut. Det är förmodligen det största beslutet vi kommer fatta rent investeringsmässigt under en väldigt lång tid. Och det är klart att det inte är något enkelt avvägande, säger han och fortsätter:

– Men det viktiga nu är det fortsatta arbetet om vad vi ska fylla vårdens innehåll med och hur vi kan bygga vidare på god och nära vård.

Robert Olesen (S), partidistriktets ordförande i Kronoberg. Foto: Emelie Helldén

En viktig faktor i beslutet har varit tidsperspektivet. Ett nytt sjukhusområde beräknas vara klart 2028–2029. Skulle man bygga nytt på det gamla området skulle det behöva göras stegvis samtidigt som verksamheten fortsätter i de gamla lokalerna, och projektet skulle kunna sträckas ut till 2048.

–Det stora avgörandet är att vi får ett nytt modernt sjukhus och kan bedriva fullgod vård utan att ha en konstant byggarbetsplats, säger Robert Olesen som också poängterar att det finns vinster i infrastruktur både för ambulans och privatpersoner.

Han tror också att det finns ett signalvärde för arbetsgivaren när det gäller att rekrytera vårdpersonal.

– Det är också en del – man visar att man vill satsa på vården. Det tror jag också är en bra faktor för att rekrytera personal framöver.

De partier som tidigare röstat för Räppe är Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Liberalerna har tidigare sagt nej, och Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har inte meddelat hur de röstar.

 

Läs även:

270 vårdplatser på nytt sjukhus i Växjö

Läkaroro för nytt sjukhus i Växjö

Nytt sjukhus föreslås i Växjö