Hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist. Foto: Sara Rönnberg/Region Jämtland Härjedalen.

Maria Söderkvist har suttit på posten som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jämtland Härjedalen i två och ett halvt år, men väljer nu att sluta.

– Jag bor i Stockholm och har pendlat till Östersund, samtidigt som jag har haft ett otroligt tufft uppdrag, både när det gäller den ekonomiska situationen där vi inte hade råd att betala lön till medarbetarna och även när pandemin slog till. Det har varit två stora kriser att hantera, vilket har varit väldigt lärorikt och intressant. Men nu känner jag mig trött och sliten och vill jobba på hemmaplan nära min familj, säger hon.

Hon vill inte avslöja var hon kommer att hamna härnäst, mer än att det blir på cykelavstånd hemifrån. Att hon väljer att avsluta sitt chefsförordnande i förtid ser hon inte som särskilt dramatiskt.

– Förtid eller inte, jag hade nog aldrig tänkt att jag skulle vara i Jämtland i fyra år.

Maria Söderkvists tid i Region Jämtland och Härjedalen har kantats av turbulens på flera sätt. I november förra året krävde den lokala läkarföreningen att sjukhusledningen skulle avgå, i ett öppet brev till regionpolitikerna.

I brevet beskrev läkarföreningen att förtroendet för dåvarande regiondirektör Hans Svensson och hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist var förbrukat. Enligt brevet har läkarföreningen länge påtalat missförhållanden, men i stället för att lösa problemen har de högsta tjänstemännen snarast förvärrat situationen.

Droppen kom när områdeschefen för medicin, Mia Ajax, fick lämna sin chefstjänst i höstas. Hon hade brutit mot reglerna och arrangerat en planeringsdag på ett pensionat i Åre, trots att man i första hand ska använda regionens egna lokaler för konferenser.

Annika Östling, läkarföreningens ordförande. Foto: Privat.

– Nu är måttet rågat. Vi bedömer inte att de har sjukvårdspersonalens förtroende att kunna leda oss ur den här besvärliga situationen, sa föreningens ordförande Annika Östling till Läkartidningen då.

I december meddelade regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand (C) att regiondirektören Hans Svensson avgår med omedelbar verkan. Enligt henne behövdes ett nytt ledarskap för att lösa regionens problem och utmaningar.

– Vi behöver en nystart i Jämtland Härjedalen, och vi ser inte att Hans Svensson skulle vara en del av att ta oss ur den här krisen. Så på det sättet är det nödvändigt att han avgår, sa Annika Östling då samtidigt som hon beklagade den drastiska åtgärden.

Nu välkomnar hon beskedet att Maria Söderkvist har valt att sluta.

– Situationen har inte ändrats. Det misstroende som vi uttryckte i höstas kvarstår. Så vi är nöjda med att hälso- och sjukvårdsdirektören slutar även om vi tycker att det har tagit lång tid, säger Annika Östling.

Enligt Maria Söderkvist har kritiken mot henne inte bidragit till beslutet att även hon nu lämnar.

– Nej, den frågan har jag fått flera gånger. Men du har rätt i att det har varit turbulent både med läkarföreningen och inom vissa arbetsgrupper, även om det inte är hela bilden. Jag har också haft en väldigt god relation till många medarbetare. Jag hoppas att den nya hälso- och sjukvårdsdirektören kan hitta en bra väg framåt så att det går att mötas i en gemensam målbild, säger hon.

Anders Byström, tillförordnad regiondirektör. Foto: Andreas Larsson/Region Jämtland Härjedalen.

Anders Byström är tillförordnad regiondirektör efter Hans Svensson.

– Det hela är rätt omtumlande just nu, men jag har full förståelse för Maria Söderkvists beslut. Nu måste vi börja titta på vem som kan bli tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör och sedan får vi ta ställning till hur vi lägger upp rekryteringen för en ny, säger han.

Annika Östling har bilden klar av vad läkarföreningen vill se framåt.

– Vi önskar att det är någon med lokal förankring som har kunskap om förutsättningarna för hälso- och sjukvården lokalt eller någon som har förmåga att lyssna på den interna kompetens som finns när det gäller förutsättningarna att bedriva hälso- och sjukvård i en liten region i Norrlands inland som bara har ett sjukhus, säger Annika Östling.

Hon efterlyser en regionledning som har mer tillit till medarbetarna och hoppas nu på en nystart.

– Jag hoppas att en del av den kompetens som har lämnat regionen vill återkomma och att regionens sjukvård får bättre ekonomiska förutsättningar.

Maria Söderkvist slutar den första mars.

Som Läkartidningen tidigare har berättat slutar även regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand nu i februari. Hon fyller 65 i maj, och har dessutom inte återhämtat sig helt efter att ha drabbats av sepsis 2019.

Läs också: 

Läkarföreningen i Jämtland kräver ledningens avgång: »Måttet rågat«

Kritiserad regiondirektör får gå med omedelbar verkan